Legislació

Reglament d'Execució (UE) 1337/2013, de 13 de desembre

04-jul-2014 (fa 4 anys 11 mesos 14 dies)

Reglament d'Execució (UE) 1337/2013 de la Comissió, de 13 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) 1169/2011 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a la indicació del país d'origen o del lloc de procedència per a la carn fresca, refrigerada o congelada de porcí, oví, caprí i aus de corral.

... llegir més (+)

Reglament (UE) 601/2014, de 4 de juny

23-juny-2014 (fa 4 anys 11 mesos 26 dies)

Reglament (UE) 601/2014 de la Comissió, de 4 de juny de 2014, pel qual es modifica l'annex II del Reglament (CE) 1333/2008 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les categories de carns i a la utilització d'additius alimentaris en preparats de carn.

... llegir més (+)