Llegeix aquest article a:

Reial Decret 1025/2015, de 13 de novembre

Reial Decret 1025/2015, de 13 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 846/2011, de 17 de juny, pel qual s'estableixen les condicions que han de complir les matèries primeres a base de materials polimèrics reciclats per a la seva utilització en materials i objectes destinats a entrar en contacte amb aliments.

Dimarts 1 desembre 2015 (fa 3 anys 7 mesos 15 dies)
Referència legal: Reial Decret 1025/2015 pdf (165 kB)
Nom

Reial Decret 1025/2015, de 13 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 846/2011, de 17 de juny, pel qual s'estableixen les condicions que han de complir les matèries primeres a base de materials polimèrics reciclats per a la seva utilització en materials i objectes destinats a entrar en contacte amb aliments.

Data de publicació 30 de novembre del 2015
Font Butlletí Oficial de l'Estat, núm. 286, pàgines 112697 a 112699 (3 pàgs.)
Modificacions

No hi ha modificacions.

Resum

Aquest Reial Decret autoritza la comercialització i ús de matèries primeres a base de polietilentereftalat (PET) o altres materials plàstics reciclats obtinguts a España, per a la seva utilització en materials i objectes de plàstic destinats a entrar en contacte amb aliments, sempre que l'EFSA hagi emès opinions favorables sobre el procés de reciclatge i condicions d'ús.

 

Legislació

Reglament 2015/2283, de 25 de novembre08-març-2016 fa 3 anys 4 mesos 8 dies
Reglament (UE) 2015/1474, de 27 d'agost31-ag-2015 fa 3 anys 10 mesos 15 dies

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags