Llegeix aquest article a:

Reglament (CE) 1924/2006, de 20 de desembre

Reglament (CE) 1924/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de desembre de 2006, relatiu a les declaracions nutricionals i de propietats saludables en els aliments.

Dimecres 14 gener 2015 (fa 4 anys 6 mesos 2 dies)
Referència legal: Reglament (CE) 1924/2006 pdf (187kB)
Nom

Reglament (CE) 1924/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de desembre de 2006, relatiu a les declaracions nutricionals i de propietats saludables en els aliments.

Data de publicació 30 de desembre de 2006
Font Diari Oficial de la Unió Europea, Núm. 404 (pàgines 9 a 25) – 30.12.2006
Modificacions

Modificat per diversos reglaments, entre ells el Reglament (UE) 1169/2011, de 25 d'octubre.

Resum

Aquest Reglament harmonitza les disposicions legals, reglamentàries o administratives dels estats membres relatives a les declaracions nutricionals i de propietats saludables, per tal de garantir un funcionament eficaç del mercat interior alhora que es proporciona un elevat nivell de protecció dels consumidors.

 

Legislació

Reial Decret 126/2015, de 27 de febrer06-març-2015 fa 4 anys 4 mesos 10 dies
Reglament (UE) 1137/2014, de 27 d'octubre30-oct-2014 fa 4 anys 8 mesos 16 dies

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags