Llegeix aquest article a:

Reglament Delegat (UE) 2017/1182, de 20 d'abril de 2017

Reglament Delegat (UE) 2017/1182 de la Comissió, de 20 d'abril de 2017, pel qual es completa el Reglament (UE) 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als models de la Unió de classificació de les canals de boví, porcí i oví i a la comunicació dels preus de mercat de determinades categories de canals i animals vius.

Divendres 18 agost 2017 (fa 1 anys 10 mesos)
Referència legal: Reglament Delegat (UE) 2017/1182 pdf (550kB)
Nom

Reglament Delegat (UE) 2017/1182 de la Comissió, de 20 d'abril de 2017, pel qual es completa el Reglament (UE) 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als models de la Unió de classificació de les canals de boví, porcí i oví i a la comunicació dels preus de mercat de determinades categories de canals i animals vius.

Data de publicació 4 de juliol de 2017
Font Diari Oficial de la Unió Europea, Núm. 171 (pàgines 74 a 99)
Modificacions

No hi ha modificacions.

Resum

Aquest Reglament permet reduir la càrrega administrativa ja que els Estats membres han de tenir la possibilitat de concedir als petits establiments excepcions a l'obligació general de classificar les canals.

Legislació

Reglament (UE) 2017/1981, de 31 d'octubre07-nov-2017 fa 1 anys 7 mesos 11 dies
Reglament (UE) 2017/871, de 22 de maig25-maig-2017 fa 2 anys 24 dies

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags