Llegeix aquest article a:

Reglament (UE) 2017/871, de 22 de maig

Reglament (UE) 2017/871 de la Comissió, de 22 de maig de 2017, que modifica l'annex II del Reglament (CE) 1333/2008 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a l'ús d'àcid fosfòric, fosfats, di-, tri- i polifosfats (E 338-452) en determinats preparats de carn.

Dijous 25 maig 2017 (fa 2 anys 24 dies)
Referència legal: Reglament (UE) 2017/871 pdf 1 (320kB)
Nom

Reglament (UE) 2017/871 de la Comissió, de 22 de maig de 2017, que modifica l'annex II del Reglament (CE) 1333/2008 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a l'ús d'àcid fosfòric, fosfats, di-, tri- i polifosfats (E 338-452) en determinats preparats de carn.

Data de publicació 23 de maig de 2017
Font Diari Oficial de la Unió Europea, Núm. 134 (pàgines 3 a 5)
Modificacions

No hi ha modificacions.

Resum

Aquest Reglament modifica l'annex II del Reglament (CE) 1333/2008 del Parlament Europeo i del Consesll pel que fa a l'ús d'àcid fosfòric, fosfats, di-, tri- i polifosfats (E 338-452) en determinats preparats de carn.

Legislació

Reglament (UE) 2017/625, de 15 de març10-abr-2017 fa 2 anys 2 mesos 8 dies

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags