Llegeix aquest article a:

Reial Decret 846/2011, de 17 de juny

Reial Decret 846/2011, de 17 de juny, pel qual s'estableixen les condicions que han de complir les matèries primeres a base de materials polimèrics reciclats per a la seva utilització en materials i objectes destinats a entrar en contacte amb aliments.

Dimarts 1 desembre 2015 (fa 3 anys 6 mesos 16 dies)
Referència legal: Real Decreto 846/2011 pdf (185 kB)
Nom

Reial Decret 846/2011, de 17 de juny, pel qual s'estableixen les condicions que han de complir les matèries primeres a base de materials polimèrics reciclats per a la seva utilització en materials i objectes destinats a entrar en contacte amb aliments.

Data de publicació 11 de juliol del 2011
Font Butlletí Oficial de l'Estat, núm. 164, pàgines 76312 a 76315 (4 pàgs.)
Modificacions

Modificat pel Reial Decret 1025/2015, de 13 de novembre i Reial Decret 517/2013, de 5 de juliol.

Resum

Aquest Reial Decret estableix les condicions que han de complir les matèries primeres a base de polietilentereftalat (PET) reciclat obtingut a Espanya per a la seva utilització en materials i objectes destinats a entrar en contacte amb aliments.

 

Legislació

Reglament 2015/2283, de 25 de novembre08-març-2016 fa 3 anys 3 mesos 9 dies
Reglament (UE) 2015/1474, de 27 d'agost31-ag-2015 fa 3 anys 9 mesos 17 dies

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags