Llegeix aquest article a:

Anàlisi de la difusió de sal en pernil ibèric mitjançant ressonància magnètica

En aquest estudi es proposa un mètode per analitzar de forma no destructiva la difusió de sal en pernils ibèrics.

Dijous 16 febrer 2017 (fa 2 anys 5 mesos 5 dies)

L'anàlisi del contingut de sal és necessari per assegurar un nivell de sodi saludable en els aliments. En els pernils ibèrics, aquesta anàlisi és laboriosa, lenta i destructiva. En aquest estudi es proposa l'ús d'imatges obtingudes mitjançant ressonància magnètica (MRI) i la seva posterior anàlisi amb algoritmes de visió per computador per analitzar de forma no destructiva la difusió de sal en pernils ibèrics.

Es van provar diferents tècniques de mineria de dades (OneR, arbre de decisió J48 i regressió lineal múltiple) per: i) classificar els pernils i les etapes de processament en funció de la difusió de la sal i ii) predir el contingut de sal. Es va observar que els mètodes proposats són útils per diferenciar les imatges de diferents pernils i etapes de processament. El millor procediment per classificar va ser l'arbre de decisions J48. En canvi, la regressió lineal múltiple va ser més precisa per predir el contingut de sal.

En conclusió, és possible quantificar la difusió de sal en pernils ibèrics sense destruir la peça mitjançant ressonància magnètica, visió per computador i mineria de dades.

Daniel Caballero, Andrés Caro, Pablo G. Rodríguez, María Luisa Durán, María del Mar Ávila, Ramón Palacios, Teresa Antequera, Trinidad Pérez-Palacios. Modeling salt diffusion in Iberian ham by applying MRI and data mining. Journal of Food Engineering, Volume 189, November 2016, Pages 115-122.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2016.06.003

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags