Llegeix aquest article a:

Avaluació ambiental de tota la cadena de valor del sector porcí a Catalunya

Davant dels resultats obtinguts, es van proposar esquemes alternatius basats en principis d'economia circular.

Dijous 19 octubre 2017 (fa 1 anys 7 mesos 28 dies)

La indústria porcina a Catalunya té un paper destacat i representatiu en el sector porcí espanyol. Més enllà dels beneficis econòmics, les pràctiques convencionals en la indústria porcina també impliquen una sèrie d'impactes ambientals que necessiten tractar-se. En aquest context, es va avaluar el comportament mediambiental de la tradicional cadena lineal del sector porcí a Catalunya a través d'un enfocament d'anàlisi de cicle de vida (ACV).

Els resultats de l'anàlisi van mostrar que la producció de pinso i el transport són les etapes crítiques del sistema. En conseqüència, es van proposar esquemes alternatius basats en principis d'economia circular i es van estimar els potencials beneficis ambientals. En aquest marc, els resultats comparatius van posar de relleu els avantatges d'avançar cap a un sistema de producció en cicle tancat, on l'eficiència dels recursos i la valorització dels residus es van prioritzar sobre les opcions d'eliminació definitiva.

Isabel Noya, Xavier Aldea, Sara González-García, Carles M. Gasol, María Teresa Moreira, Maria José Amores, Desirée Marín, Jesús Boschmonart-Rives. Environmental assessment of the entire pork value chain in Catalonia – A strategy to work towards Circular Economy. Science of The Total Environment, Volume 589, 1 July 2017, Pages 122-129.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.02.186

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags