Llegeix aquest article a:

Avaluació de la producció i comercialització de porcs mascles enters

Les explotacions amb un maneig, alimentació i condicions d'allotjament adequats redueixen els comportaments sexuals i agressius.

Dijous 3 agost 2017 (fa 1 anys 10 mesos 13 dies)

En aquest treball es presenten els resultats d'un estudi l'objectiu del qual va ser: 1) l'avaluació sensorial de la carn de porc procedent de mascles enters; 2) les mesures preventives per reduir la prevalença de l'olor sexual; 3) la precisió en la detecció de l'olor sexual i 4) la relació entre el maneig de l'explotació i els nivells d'agressivitat, presència de coixeses i lesions en pell dels verros.

Es va determinar la similitud de l'ordre de classificació entre la percepció de l'olor per part del consumidor i les puntuacions del nas humà i els nivells d'escatol i androstenona, respectivament. Els consumidors van avaluar la carn que va passar la prova de detecció d'olor sexual comparable a la carn de primales. Les mostres de carn que no van passar aquesta prova van ser avaluades com menys favorables.

Classificar els verros per a IA amb valors genètics baixos per l'olor sexual va resultar en una reducció en la prevalença d'olor sexual del 40%. El nivell d'escatol va ser menor en els verros alimentats amb menjadores llargues que en els que utilitzaven una menjadora única. L'ús de poques menjadores, l'alimentació restringida, un baix nivell d'aminoàcids en la dieta, un subministrament insuficient d'aigua del sistema d'abeuradors, presència de malalties, un clima subòptim i por pels éssers humans es van associar amb un major nivell de comportament sexual i agressiu i més lesions a la pell mentre que l'allotjament dels animals en corrals nets, amb parets parcialment obertes, major obertura en els slats, ús de menjadores llargues i alimentació humida amb subproductes es van associar amb un menor comportament sexual i agressiu i menys lesions cutànies. Tenir més de 30 animals per corral es va associar amb una major probabilitat de nivells elevats de prevalença d'olor sexual. Les bones condicions higièniques es van associar amb nivells de prevalença d'olor sexual inferiors. D'altra banda, en avaluar la similitud en l'ordre de classificació entre la percepció del consumidor i tres paràmetres seleccionats de detecció de l'olor sexual va donar com a resultat uns valors més alts de la W de Kendall per a les puntuacions de nas humà.

En conclusió, la carn de porc amb olor sexual va ser qualificada com menys agradable pels consumidors en comparació amb la carn de truges primales o sense olor sexual, el que indica la necessitat de la seva detecció a la línia de sacrifici. L'ús de verros amb valors genètics baixos per olor sexual es va mostrar com una mesura preventiva eficaç per reduir l'olor sexual de la carn. Les explotacions amb un maneig, alimentació i condicions d'allotjament adequats veuen reduïts els nivells de comportament agressiu. Les puntuacions del nas humà van ser el millor predictor de la percepció del consumidor, en comparació amb els nivells d'escatol i d'androstenona.

G.B.C. Backus, E. van den Broek, B. van der Fels, L. Heres, V.M. Immink, E.F. Knol, M. Kornelis, P.K. Mathur, C. van der Peet-Schwering, J.W. van Riel, H.M Snoek, A. de Smet. Evaluation of producing and marketing entire male pigs. NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences. Volume 76, March 2016, Pages 29–41. https://doi.org/10.1016/j.njas.2015.11.002

Abstracts

Avenços en l'envasament de carn27-jul-2017 fa 1 anys 10 mesos 20 dies

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags