Llegeix aquest article a:

Cultiu in vitro de múscul esquelètic porcí a partir de cèl·lules mare pluripotencials

El mètode descrit proporciona un sistema versàtil per generar múscul esquelètic amb aplicacions que van des de la biologia regenerativa fins al cultiu ex vivo de carn.

Dijous 23 febrer 2017 (fa 2 anys 4 mesos 28 dies)

A més de la seva importància en la ramaderia, el porc és un reconegut model per a la investigació biomèdica. En aquest treball es descriu un mètode per generar múscul esquelètic porcí in vitro de manera eficient a partir de cèl·lules mare pluripotencials induïdes (piPSC), proporcionant així un sistema versàtil per a aplicacions que van des de la biologia regenerativa fins al cultiu ex vivo de carn.

L'inhibidor de la GSK3B, CHIR99021, es va emprar per suprimir l'apoptosi, activar vies de senyalització WNT i conduir a la diferenciació de les piPSC no exposades en mesoderm, i, en combinació amb l'inhibidor de metilació d'ADN 5-aza-citidina, activar un programa de transcripció precoç de múscul esquelètic. La diferenciació terminal es va induir mitjançant l'activació de MYOD1 expressat ectopicamente. Els miotubs, caracteritzats pel desenvolupament de miofibril·les i cicles d'acoblament excitació-contracció tant espontanis com estimulats, van aparèixer en 11 dies. L'expressió constant de NCAM1 i cadena pesada de miosina va confirmar una eficient diferenciació específica de la línia cel·lular.

Aquests resultats proporcionen una estratègia per generar múscul esquelètic potencialment aplicable a altres línies cel·lulars pluripotencials i, també, per generar altres tipus de múscul.

Nicholas J. Genovese, Timothy L. Domeier, Bhanu Prakash V. L. Telugu, R. Michael Roberts. Enhanced Development of Skeletal Myotubes from Porcine Induced Pluripotent Stem Cells. Scientific Reports 7, 41833 (2017).
doi:10.1038/srep41833

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags