Llegeix aquest article a:

Determinació de greix en productes carnis curats amb un Smartphone

L'ús d'una càmera d'un telèfon mòbil intel·ligent proporciona un mètode fàcil, de baix cost, ecològic i ràpid per determinar el contingut de greix en productes carnis curats.

Dijous 24 agost 2017 (fa 10 mesos)

En aquest treball s'ha desenvolupat un mètode per determinar el contingut de greix en diferents productes carnis curats mitjançant processament d'imatges utilitzant la càmera d'un telèfon mòbil intel·ligent.

Es van prendre fotos de llonganissa, xoriço, salami i pernil curat amb una càmera de telèfon mòbil Meizu M2 Mini sota condicions fixes d'il·luminació del flaix de díode emissor de llum del telèfon mòbil. Les imatges es van tractar amb Matlab per obtenir els píxels mitjans dels valors promig dels colors de la càmera vermell, verd i blau (RGB) i diferents pretractaments de dades es van tenir en compte per correlacionar els paràmetres de color amb els valors de contingut de greix determinats en una sèrie de mostres comercialment disponibles mitjançant el mètode Soxhlet. Els valors de RGB es van utilitzar com a variable d'entrada i la seva correlació amb el contingut de greix de les mostres es va estudiar utilitzant una regressió de mínims quadrats parcials (PLS) i màquines de suport vectorial (SVM).

La millor correlació entre el contingut de greix i els colors descriptius RGB es va trobar en mostres de llonganissa i salami utilitzant SVM, amb errors relatius de calibratge, validació creuada i predicció del 18%, 20% i 16%, respectivament. Per tant, l'ús d'una càmera Smartphone proporciona un mètode fàcil, de baix cost, ecològic i ràpid per a la determinació del contingut de greix en productes carnis curats.

M. Cruz-Fernández, M.J. Luque-Cobija, M.L. Cervera, A. Morales-Rubio, M. de la Guardia. Smartphone determination of fat in cured meat products. Microchemical Journal, Volume 132, May 2017, Pages 8-14.
https://doi.org/10.1016/j.microc.2016.12.020

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags