Llegeix aquest article a:

Diversitat de Yersinia enterocolitica en escorxadors francesos

És important estudiar la diversitat de les soques de Yersinia enterocolitica per tal de comprendre millor el risc que representen per als éssers humans.

Dijous 6 juliol 2017 (fa 1 anys 11 mesos 10 dies)

La yersiniosi és una malaltia humana deguda principalment a la ingestió de carn de porc crua o poc cuita contaminada amb Yersinia i sobretot amb l'espècie Yersinia enterocolitica. Atès que el 74,3% dels lots de porcs als escorxadors de França són portadors de Y. enterocolitica, es va considerar important estudiar la diversitat d'aquestes soques per comprendre millor el risc que representen per als éssers humans. Una enquesta realitzada al 2009 en un escorxador (A1) i en 2010-2011 en 16 escorxadors (A1- A16) va establir una col·lecció de soques de Y. enterocolitica representatives de les soques porcines trobades a França.

Entre aquestes soques, 316 soques aïllades al 2009 de l'escorxador A1 i 64 soques aïllades al 2010 dels escorxadors A1 i A2 van ser biotipadas i caracteritzades genèticament pels seus gens de virulència i el seu perfil Xba1 - PFGE. Mitjançant PCR es va detectar el gen de virulència cromosòmica que codifica una adhesina (ail), una enterotoxina (ystA) i fimbriae (myfA) així com la presència del plasmidi de virulència (pYV). Els perfils de PFGE de les soques es van determinar amb l'enzim de restricció XbaI. El biotip 4, responsable de la majoria dels casos clínics en humans, va representar el 89,5% de les soques i el biotip 3 només el 8,5%. Es van identificar 12 perfils de PFGE amb un de comú per a tots dos anys de l'enquesta i per als dos escorxadors. No obstant això, set nous perfils de PFGE van aparèixer al 2010 i 4 observats al 2009 estaven absents al 2010. Entre les 380 soques, un 88,1% tenien tots els gens de virulència provats. Aquest perfil de virulència va ser detectat per als dos biotips. Algunes soques (11,8%) no tenien el plasmidi.

Els resultats de l'estudi van revelar que la població de Y. enterocolitica en el porc pot canviar amb el temps i que les soques tenen la capacitat d'infectar als éssers humans.

Pierre Raymond , Annie Labbe, Marc Fondrevez, Catherine Houdayer, Martine Denis, Emilie Esnault. Diversity of Yersinia enterocolitica in French slaughterhouses. 49e Journées de la Recherche Porcine.

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags