Llegeix aquest article a:

Efecte de la temperatura i l'activitat d'aigua sobre el creixement i producció d'aflatoxines en productes carnis curats

Els pernils curats poden ser colonitzats per Aspergillus flavus i Aspergillus parasiticus productors d'aflatoxines durant el procés de maduració.

Dijous 12 gener 2017 (fa 2 anys 6 mesos 10 dies)

Els pernils curats poden ser colonitzats per Aspergillus flavus i Aspergillus parasiticus productors d'aflatoxines durant el procés de maduració. L'objectiu d'aquest estudi va ser avaluar quin efecte pot tenir l'estrès hídric no iònic i la temperatura sobre la fase de latència prèvia al creixement, la taxa de creixement i la producció d'aflatoxines de dues soques de A. parasiticus i A. flavus en carn durant un període de 12 dies.

Els resultats van mostrar que A. flavus CBS 573.65 tenia fases de latència més curtes que A. parasiticus CECT 2688, però les taxes de creixement van ser força similars. Per a ambdues espècies, no hi va haver creixement a 10°C i en totes les activitats d'aigua (aw) estudiades. El creixement òptim i la major producció d'aflatoxines es va observar a 25°C i aw 0,95. Es van observar perfils similars de producció d'aflatoxina B1 entre les dues espècies, tot i això A. flavus va produir una concentració molt més gran d'aquesta toxina que A. parasiticus. Les dues espècies van produir aflatoxines quan la temperatura i la aw van ser ≥ 15°C i ≥ 0,90, per tant, aquests factors afecten al creixement i producció d'aflatoxines per Aspergillus.

Belén Peromingo, Alicia Rodríguez, Victoria Bernáldez, Josué Delgado, Mar Rodríguez. Effect of temperature and water activity on growth and aflatoxin production by Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus on cured meat model systems. Meat Science, Volume 122, December 2016, Pages 76-83.
http://dx.doi.org/10.1016/j.meatsci.2016.07.024

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags