Llegeix aquest article a:

Efecte de diferents tipus de midó sobre rendiments productius i qualitat de la carn en porcs

Formular amb cereals amb alt contingut en amilosa pot millorar els rendiments productius al sacrifici i la qualitat de la canal i la carn.

Dijous 23 novembre 2017 (fa 1 anys 6 mesos 24 dies)

La principal font d'energia per alimentar els porcs és el midó, que depenent del tipus pot alterar la utilització de l'energia i el metabolisme de les proteïnes i dels lípids en els músculs dels porcs. En conseqüència, podria afectar la qualitat de la carn en afectar les propietats del múscul i la transformació de la miofibra post mortem. Per investigar els efectes d'alimentar amb diferents tipus de midó sobre el rendiment i la qualitat de la carn en porcs d'acabat, es van assignar a l'atzar noranta mascles castrats (68,0 ± 2,0 kg) a tres dietes experimentals amb cinc repeticions de sis porcs que contenien midó de blat de moro cerós pur (WMS), midó de blat de moro (NMS) o midó de pèsols (PS). Sent la ràtio amilosa/amilopectina de 0,07, 0,19 i 0,28, respectivament.

En comparació amb la dieta WMS, la dieta PS va donar lloc a un major guany de pes mitjà diari (GMD), àrea de l'ull de llom, el valor de pH45, relació de relaxació NMR transversal al pic 2 (T2) i també major solubilitat de la proteïna sarcoplasmàtica. D'altra banda, va disminuir l'índex de conversió, el gruix de greix dorsal, la pèrdua per oreig, pèrdua de cocció i la relació d'àrea de pic T23. A més, la dieta PS va augmentar els nivells de miosina de cadena pesada (MiHC) -I i IIa, va disminuir el nivell de MyHC-IIb, va disminuir el nivell de miR23a i va augmentar el seu nivell de gens objectiu. Al contrari, va augmentar el nivell de miR499 i va disminuir el seu nivell de gens objectiu.

En conclusió, la dieta PS amb major contingut d'amilosa podria millorar el rendiment durant el creixement, incrementar l'àrea de l'ull de llom i disminuir la profunditat del greix dorsal en porcs d'acabat. D'altra banda, el midó dietètic amb una major proporció d'amilosa/amilopectina va afectar la qualitat de la carn mitjançant la millora de les propietats musculars post mortem i promovent la transformació de la fibra muscular esquelètica de ràpida a lenta en porcs d'acabat.

Li, Y. J., Li, J. L., Zhang, L., Gao, F., and Zhou, G. H. (2017). Effects of dietary starch types on growth performance, meat quality and myofibre type of finishing pigs. Meat Science, 131, 60-67. https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2017.04.237

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags