Llegeix aquest article a:

Efecte del suc de carn en la formació de biofilms de Campylobacter i Salmonella

Els residus de suc de carn a les superfícies abiòtiques podrien actuar com un condicionador de superfície per afavorir la unió inicial i la formació de biopel·lícules de Campylobacter i Salmonella.

Dijous 2 novembre 2017 (fa 1 anys 7 mesos 14 dies)

Campylobacter i Salmonella són les principals causes de malalties transmeses pels aliments en el món, sent la carn crua la font d'origen més comú. Tots dos microorganismes prevalen en entorns de processament de carn en forma de biofilms que contribueixen a la contaminació creuada i la infecció transmesa pels aliments. Aquest estudi va utilitzar suc de carn crua (pollastre i porc) com un model d'aliment mínimament processat per estudiar els seus efectes sobre la formació de biopel·lícules bacterianes.

El suc de carn es va recollir durant el procés de congelació-descongelació de la carn crua i es va esterilitzar per filtració. En plaques de 96 pous de poliestirè i càmeres de vidre, la suplementació de més del 25% de suc de carn (v/v) en medis de laboratori va conduir a un augment en la formació de biopel·lícules de Campylobacter i Salmonella. Durant la fase inicial d'unió en el desenvolupament del biofilm, es van trobar més cèl·lules bacterianes en les superfícies tractades amb residus de suc de carn en comparació amb les superfícies control. Les partícules dels sucs de carn en superfícies abiòtiques van facilitar la formació de biopel·lícules de Campylobacter i Salmonella en condicions estàtiques i de flux, avaluant aquesta última condició amb una plataforma de microfluids. A més, la deficiència en la formació de biofilms de les soques mutants de Campylobacter i Salmonella seleccionades es va restaurar en presència de partícules de suc de carn.

Aquests resultats suggereixen que els residus de suc de carn a les superfícies abiòtiques podrien actuar com un condicionador de superfície per afavorir la unió inicial i la formació de biopel·lícules de Campylobacter i Salmonella. Aquest estudi aporta llum sobre un possible mecanisme de supervivència de Campylobacter i Salmonella en ambients de processament de carn, i indica que la neteja a fons de residus de carn durant la producció i manipulació de carn és fonamental per reduir la càrrega bacteriana de Campylobacter i Salmonella.

Jiaqi Li, Jinsong Feng, Lina Ma, César de la Fuente Núñez, Greta Gölz, Xiaonan Lu. Effects of meat juice on biofilm formation of Campylobacter and Salmonella. International Journal of Food Microbiology, Volume 253, 17 July 2017, Pages 20-28.
https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2017.04.013

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags