Llegeix aquest article a:

Fonts d'origen carni responsables de brots de triquinosi humana

El porc senglar, el cavall i l'ós són fonts comunes de triquinosi, en canvi el gos, el xai, la tortuga, el xacal, el puma i la morsa són fonts menys usuals d'infecció.

Dijous 7 setembre 2017 (fa 9 mesos 17 dies)

La triquinosi és una de les malalties zoonòtiques més importants transmeses pels aliments i té una distribució mundial. Si bé històricament el risc humà per a la triquinosi s'ha relacionat amb la carn de porc, els sistemes moderns de producció porcina i els programes d'inspecció a l'escorxador han reduït o eliminat la carn de porc com a font de triquinosi en molts països. Mentre que el porc ja no representa un risc significatiu de triquinosi, moltes altres espècies animals poden ser hostes de nematodes de Trichinella i quan l'ésser humà consumeix carn d'aquestes espècies animals, pot haver-hi risc d'adquirir triquinosi.

En aquest article es descriuen diverses fonts d'origen carni diferents a la porcina responsables de brots de triquinosi humana, on s'han produït aquests brots i alguns dels factors que contribueixen al risc humà. La literatura revisada proporciona evidència de la persistència de Trichinella com un risc per a la salut humana en persones que mengen carn de carnívors salvatges i silvestres i carronyers, així com alguns herbívors que han demostrat tenir larves de Trichinella. El senglar, el cavall i l'ós són fonts comunes de triquinosi, en canvi el gos, el xai, la tortuga, el xacal, el puma i la morsa són fonts menys usuals d'infecció. També s'assenyala la importància d'educar als caçadors i als consumidors d'aquestes carns i els seus productes carnis.

Ali Rostami, H. Ray Gamble, Jean Dupouy-Camet, Hooshang Khazan, Fabrizio Bruschi. Meat sources of infection for outbreaks of human trichinellosis. Food Microbiology, Volume 64, June 2017, Pages 65-71.
https://doi.org/10.1016/j.fm.2016.12.012

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags