Llegeix aquest article a:

Incorporació d'àcids grassos omega-3 nanoencapsulats mitjançant ultrasons en carn de porc

La proporció d'omega-6/omega-3 en carn de porc es va reduir significativament després del tractament amb ultrasons.

Dijous 14 desembre 2017 (fa 1 anys 6 mesos 2 dies)

En aquest estudi, es van utilitzar ultrasons per millorar la difusió d'àcids grassos microencapsulats en la carn de porc.

Es van preparar nanovesículas d'oli de peix compostes per 42% d'EPA (àcid eicosapentanoic) i 16% de DHA (àcid docosahexanoic) usant dues preparacions comercials diferents de Pronanosome (Lipo-N i Lipo-CAT, que produeixen nanovesículas catiòniques i no catiòniques, respectivament). El mètode d'hidratació de pel·lícula fina (TFH) es va utilitzar per a la encapsulació. La carn de porc (Musculus semitendinosus) es va submergir en la suspensió de nanovesículas i es va sotmetre a un tractament d'ultrasons (25 kHz durant 30 o 60 minuts). Les mostres es van analitzar per determinar la composició d'àcids grassos mitjançant cromatografia de gasos amb detector d'ionització de flama (GC-FID).

Es va observar que el contingut d'àcids grassos poliinsaturats (PUFAs) de cadena llarga, especialment omega-3, va augmentar després del tractament amb ultrasons, sent més alt per Lipo-CAT en comparació amb les nanovesículas de Lipo-N. Les mostres sotmeses a Lipo-N van tenir índexs aterogènics i trombogènics més alts, indicant majors nivells d'àcids grassos saturats en comparació amb Lipo-CAT. La proporció d'omega-6/omega-3 en carn de porc es va reduir significativament després del tractament amb ultrasons, el que indica un millor perfil d'àcids grassos en la carn de porc.

K. Shikha Ojha, Camila A. Perussello, Carlos Álvarez García, Joseph P. Kerry, Daniel Pando, Brijesh K. Tiwari. Ultrasonic-assisted incorporation of nano-encapsulated omega-3 fatty acids to enhance the fatty acid profile of pork meat. Meat Science, Volume 132, October 2017, Pages 99-106.
https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2017.04.260

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags