Llegeix aquest article a:

Model basat en paràmetres bioquímics sanguinis per a la detecció de carn PSE

Cinc paràmetres bioquímics, considerats bons indicadors de carn PSE, es van utilitzar com a dades d'entrada del model.

Divendres 13 octubre 2017 (fa 1 anys 8 mesos 3 dies)

En aquest estudi es va desenvolupar un mètode ràpid, sensible i eficaç per a la detecció de carn PSE basat en paràmetres bioquímics en sang.

La qualitat de la carn d'un total de 200 porcs sacrificats a l'escorxador es va avaluar mesurant el pH, la conductivitat elèctrica i el color als 45 min, 2 h i 24 h després del sacrifici en M. longissimus thoracis et lumborum (LD). Es van determinar paràmetres bioquímics en mostres de sang recollides durant el sagnat de la canal. El biplot d'anàlisi de components principals (PCA, per les sigles en anglès) va mostrar que nivells sanguinis alts de creatinquinasa, lactat deshidrogenasa, aspartat aminotransferasa, glucosa i lactat en el sagnat s'associen amb carn PSE i els cinc paràmetres bioquímics es van considerar bons indicadors de carn PSE. L'anàlisi de funció discriminant (DFA, per les sigles en anglès) va ser capaç d'identificar clarament la carn PSE utilitzant els cinc paràmetres bioquímics com a dades d'entrada. El model és una eina de diagnòstic eficaç en porcí que es pot utilitzar per detectar carn PSE i reduir pèrdues econòmiques a l'empresa.

Daofeng Qu, Xu Zhou, Feng Yang, Shiyi Tian, Xiaojun Zhang, Lin Ma, Jianzhong Han. Development of class model based on blood biochemical parameters as a diagnostic tool of PSE meat. Meat Science, Volume 128, June 2017, Pages 24-29.
https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2017.01.012

Articles relacionats

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags