Llegeix aquest article a:

Predicció en línia del contingut de sodi en llesques de pernil curat envasat al buit mitjançant espectroscòpia d'infraroig proper no invasiva

Els resultats mostren que els mesuraments NIR poden ser implementats en la línia d'envasament de llesques de pernil curat per proporcionar informació precisa i rellevant sobre el contingut de sodi de cada producte envasat.

Dijous 13 juliol 2017 (fa 1 anys 11 mesos 3 dies)

En el present estudi, es va avaluar l'espectroscòpia d'infraroig proper (NIRS) no invasiva com a una potencial tècnica analítica en línia per predir el contingut de sodi en llesques de pernil curat.

Es van escanejar mostres de 310 envasos aplicant una sonda remota de fibra òptica en la superfície de les llesques, a diferents temperatures, sense manipulació prèvia. El contingut de sodi de les mostres es va determinar mitjançant un mètode de referència basat en la Espectrofotometria d'Emissió Atòmica de Plasma Acoblat Inductivament (ICP-AES) després de la digestió química. La regressió de mínims quadrats parcials (PLS) es va utilitzar com a mètode quimiomètric per realitzar els calibratges. Els models van mostrar resultats acceptables amb els coeficients de correlació de validació creuada (R2CV) determinats 86,2-90,2%. La capacitat de predicció aconseguida en la validació externa va ser de 3,63, amb un error de predicció estàndard de 0,12% de Na.

Aquests resultats mostren que els mesuraments NIR poden ser implementats en la línia d'envasament de llesques de pernil curat per proporcionar informació precisa i rellevant sobre el contingut de sodi de cada producte envasat.

M. Isabel Campos, M. Luisa Mussons, Gregorio Antolin, Luis Debán, Rafael Pardo. On-line prediction of sodium content in vacuum packed dry-cured ham slices by non-invasive near infrared spectroscopy. Meat Science, Volume 126, April 2017, Pages 29–35.
https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2016.12.005

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags