Llegeix aquest article a:

Informe de la Unió Europea sobre les tendències i les fonts de zoonosis, agents zoonòtics i brots de malalties transmeses pels aliments de 2015

Aquest informe de l'Agència Europea de Seguretat Alimentària i el Centre Europeu per a la Prevenció i Control de les Malalties presenta els resultats de les activitats de vigilància de zoonosis dutes a terme al llarg del 2015 a 32 països europeus.

Dijous 26 gener 2017 (fa 2 anys 5 mesos 26 dies)

Aquest informe de l'EFSA (Agència Europea de Seguretat Alimentària) i l'ECDC (Centre Europeu per a la Prevenció i Control de les Malalties) presenta els resultats de les activitats de vigilància de zoonosis dutes a terme al llarg del 2015 a 32 països europeus ( 28 Estats membres i 4 estats no membres).

La campilobacteriosi va ser la zoonosi més comunament reportada (229.213 casos), de manera que segueix sent la malaltia transmesa pels aliments més freqüent a la UE, amb una tendència creixent des del 2008. Campylobacter es troba principalment en la carn de pollastre.

Pel que fa a la salmonel·losi, segona malaltia transmesa pels aliments més freqüent a la UE, al 2015 es van notificar 94.625 casos, el que suposa un lleuger increment (1,9%) respecte al 2014 (92.007 casos). L'augment observat en els últims dos anys es deu en part a la millora de la vigilància i mètodes diagnòstics. Destaca significativament la tendència decreixent de casos confirmats des del 2008, encara que la proporció de casos per Salmonella enteritidis ha augmentat. La majoria dels Estats membres van complir amb els objectius de reducció de Salmonella per a les aus de corral, principal font d'infecció.

Tot i la significativa tendència creixent des del 2008, el nombre de casos de listeriosi es va estabilitzar al 2015. Listeria monocytogenes poques vegades va superar el límit de seguretat alimentària de la UE en els aliments llestos per al consum. La malaltia va afectar unes 2.200 persones, causant 270 morts, el nombre més alt mai reportat a la UE. La proporció de casos en persones de més de 64 anys ha augmentat de manera constant, del 56% el 2008 al 64% el 2015.

En relació a la yersiniosi, continua la tendència decreixent a la UE des del 2008. Les troballes positives per Yersinia es van notificar principalment en la carn de porc i els seus productes.

El nombre de casos confirmats per Escherichia coli productor de toxina Shiga (STEC) va ser similar al de 2014. La carn de remugants va ser l'aliment en què STEC es va notificar amb més freqüència.

Al 2015 es van notificar un total de 4.362 brots de malalties transmeses pels aliments (inclosa l'aigua). Els bacteris van ser els agents causants més comunament detectats, seguits de toxines bacterianes, virus i paràsits. L'agent causal va ser desconegut en el 33,5% de tots els brots. Igual que en anys anteriors, la Salmonella en ous va seguir representant la combinació més alta d'agent de risc/aliment.

L'informe resumeix a més les tendències i fonts de la tuberculosi causada per Mycobacterium bovis, Brucella, Trichinella, Echinococcus, Toxoplasma, ràbia, Coxiella burnetii (febre Q), virus del Nil Occidental i tularemia.

EFSA (European Food Safety Authority) and ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), 2016. The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2015. EFSA Journal 2016;14(12):4634, 231 pp.
doi:10.2903/j.efsa.2016.4634

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags