Llegeix aquest article a:

Ús d'ultrasons per al control de la salaó en pernils i lloms

Els ultrasons en mode pols/eco tenen un gran potencial per al control no invasiu de la salaó en lloms i pernils, així com en la predicció del guany de sal per a la seva classificació.

Dijous 5 octubre 2017 (fa 1 anys 7 mesos 20 dies)

En aquest estudi es van prendre mesures amb ultrasons en línia usant el mode pols/eco en lloms (Longissimus dorsi) i pernils a diferents temps de salaó (fins a 30 dies).

A partir de l'ona ultrasònica de domini temporal, es va calcular el temps de vol (TOF), així com la seva variació entre dos senyals (ΔTOF). Es va trobar una disminució progressiva del TOF durant la salaó, que es va relacionar amb el guany de sal, la pèrdua d'aigua i la reducció del gruix de la mostra. Els models predictius basats en els paràmetres ultrasònics (ΔTOF i temps inicial de vol, TOF0) van classificar correctament el 85% dels lloms i el 90% dels pernils en 3 grups segons el contingut de sal (baix/mitjà/alt).

Els resultats obtinguts confirmen que l'ús d'ultrasons en mode pols/eco té un gran potencial per al control no invasiu de la salaó en lloms i pernils, així com en la predicció del guany de sal per a la seva classificació.

Martade Prados, Jose V. Garcia-Perez, Jose Benedito. Non-invasive ultrasonic technology for continuous monitoring of pork loin and ham dry salting. Meat Science, Volume 128, June 2017, Pages 8-14.
https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2017.01.009

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags