Albert Hueso i Morell

Albert Hueso i Morell
8baulenas88leidy.guzmanjosepaternajackdanyvillanucarne3tres3

Universitat de Vic (UVIC) - SART Medi Ambient. Espanya

Titulat com a Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Indústries Agroalimentàries a la Universitat de Vic (UVIC). Professor del Departament d’Indústries Alimentàries i Ciències Ambientals de l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la UVIC-UCC i tècnicinvestigador del Grup de Recerca BETA, on ha desenvolupat tasques de transferència de coneixement en projectes relacionats amb la gestió i tractament de residus d’alta càrrega orgànica i gestió ambiental. Com a personal docent imparteix classes als Graus de l’àrea de Biociències de l’EPS, concretament les pràctiques de les assignatures de Química I i II, Sistemes de Gestió Ambiental i Contaminació Atmosfèrica. L’experiència acumulada treballant en la indústria agroalimentària (sobretot en el sector carni) i el desenvolupament de projectes relacionats amb la gestió ambiental, l’han portat a l’especialització en el disseny i implantació de sistemes de Gestió i Assegurament de la qualitat (ISO, BRC, IFS, APPCC), així com en sistemes de Gestió ambiental (ISO 14001, EMAS, Càlcul de la petjada de carboni, etc).

Curriculum actualitzat: 05-juny-2014

Articles

Claus per a una correcta informació al consumidor en el sector dels productes derivats carnis porcins

Varietat de símbols

L’aparició del Reglament (CE) núm. 1169/2011 d’informació al consumidor, conjuntament amb el compliment del Reglament (CE) núm. 1333/2008 sobre additius alimentaris i el Real Decret 474/2014, de 13 de juny pel qual s’aproven les normes de qualitat dels derivats carnis, ofereixen una gran oportunitat tant al sector de la transformació i elaboració de derivats carnis com a la pròpia administració per posar remei a la mancança d'informació.

... llegir més (+)

Transport de productes carnis

L’objectiu és assegurar les condicions del transport de productes carnis i d’animals vius per tal de mantenir i assegurar la qualitat de les carns i la salubritat dels productes que se’n derivin. Així doncs, s'estableixen les pautes necessàries per vetllar per la higiene dels equips, contenidors i vehicles utilitzats tant pel transport d’animals vius, el transport intern i el transport extern de productes carnis frescos, productes congelats i elaborats carnis.

... llegir més (+)