Anna Fenosa Bernadó

5castindelasobaulenas88Cangryhrcarne3tres3josepaterna

Escola Politècnica Superior - Universitat de Vic. Espanya

Anna Fenosa Bernadó és llicenciada en Biologia i doctorada en Medicaments, Alimentació i Salut, per la Universitat de Barcelona. Ha realitzat dos Màsters: Màster Experimental en Ciències Biomèdiques i Màster en Química i Enginyeria Alimentària.

Actualment, treballa com a PDI en l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Vic. Anteriorment, ha treballat com a consultora per American Appraisal - Ecomag i com a becària predoctoral en la Universitat de Barcelona.

Realitza la direcció de tesis doctorals i de projectes de fi de carrera, ha participat en projectes de R+D+I, contractes i convenis i ha elaborat diferents publicacions i documents científics i tècnics.

Curriculum actualitzat: 11-des-2014

Articles

Disseny higiènic d’equips: característiques de les superfícies en contacte amb els aliments

Superfície en SEM

Els equips utilitzats en la manipulació i processat de la carn poden anar des d’equips molt senzills fins als que són altament complexos, però en tots ells es produeix un contacte entre la superfície de l’equip i el producte. És en aquest punt de contacte on es troben els potencials perills per a la seguretat del producte.

... llegir més (+)