Dolors Parés Oliva

Dolors Parés Oliva
9fabiocanales197 M.Viscarellibaulenas88josepaternaewokmila

Universitat de Girona (UdG) - Institut de Tecnologia Agroalimentària. Espanya

Dolors Parés és llicenciada en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i doctora en Biologia per la Universitat de Girona (UdG). Actualment és professora titular de l’àrea de Tecnologia dels Aliments del Departament d'Enginyeria Química Agrària i Tecnologia Agroalimentària de la UdG, on des de l’any 1993 imparteix docència en les titulacions de l'àmbit agroalimentari de l'Escola Politècnica Superior. El seu perfil docent està relacionat amb matèries de microbiologia i higiene dels aliments, seguretat alimentària i tecnologia de la carn i els productes carnis. És també coordinadora del Màster Universitari en Biotecnologia Alimentària de la mateixa Universitat.

És investigadora del grup de recerca en Tecnologia Alimentària, adscrit a l'Institut de Tecnologia Agroalimentària (INTEA) de la UdG. Ha treballat bàsicament en una línia d'investigació relacionada amb l'aprofitament de subproductes de la indústria alimentària, concretament en el desenvolupament d'ingredients alimentaris funcionals a partir de proteïnes de sang porcina.

Curriculum actualitzat: 03-juny-2014

Articles

El plasma de sang de porc, un subproducte amb aplicacions en el sector carni

Gels de plasma de porc induïts per calor

Les propietats tecno-funcionals del plasma fan que s’apliqui realment com a ingredient en el cas de productes carnis sotmesos a tractaments tèrmics, convertint-lo en un bon candidat per reemplaçar proteïnes d’altres fonts, com poden ser les proteïnes de soja o el sèrum de la llet.

... llegir més (+)