Elena Saguer Hom

Elena  Saguer Hom
8baulenas88 M.ViscarelliAlej Morenofabiocanales197josepaterna

Universitat de Girona (UdG) - Institut de Tecnologia Alimentària. Espanya

Elena Saguer és llicenciada en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i doctora en Biologia per la Universitat de Girona (UdG). Actualment és professora agregada de l’àrea de Tecnologia dels Aliments del Departament d'Enginyeria Química Agrària i Tecnologia Agroalimentària de la UdG, on des de l’any 1999 imparteix docència en les titulacions de l'àmbit agroalimentari de l'Escola Politècnica Superior. El seu perfil docent està principalment relacionat amb l’anàlisi fisicoquímica i funcional d’aliments i ingredients alimentaris.

És investigadora del grup de recerca en Tecnologia Alimentària, adscrit a l'Institut de Tecnologia Agroalimentària (INTEA) de la UdG. Ha treballat bàsicament en una línia d'investigació relacionada amb l'aprofitament de subproductes de la indústria alimentària, concretament en el desenvolupament d'ingredients alimentaris funcionals a partir de proteïnes de sang porcina.

Curriculum actualitzat: 04-juny-2014

Articles

El plasma de sang de porc, un subproducte amb aplicacions en el sector carni

Gels de plasma de porc induïts per calor

Les propietats tecno-funcionals del plasma fan que s’apliqui realment com a ingredient en el cas de productes carnis sotmesos a tractaments tèrmics, convertint-lo en un bon candidat per reemplaçar proteïnes d’altres fonts, com poden ser les proteïnes de soja o el sèrum de la llet.

... llegir més (+)