Elsa Lloret

Elsa Lloret

IRTA - Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries. Espanya

www.irta.cat

La Sra. Elsa Lloret, llicenciada en Ciència i Tecnologia d'Aliments (2001) per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Màster (MSc) oficial interuniversitari en "Polímers i Biopolímers" organitzat per la Universitat Politècnica de Catalunya (2013). Enginyera en el Departament d'I+D de Ferments (2001-2003) i en el d'Anàlisi Sensorial (2003-2006) de Danone. Des de 2006, investigadora dins del programa de Tecnologia Alimentària de l'IRTA-Monells. Especialització en materials plàstics per a aliments i les seves aplicacions en les noves tecnologies d'envasament (MAP, skin i buit) i de conservació (microones, radiofreqüències i altes pressions) per prolongar la seva vida útil, obtenir nous productes o nous processos adaptats a les noves demandes del mercat. Assessorament tècnic a empreses en materials plàstics (convencionals, biodegradables, actius i intel·ligents) i sistemes d'envasat (atmosfera modificada, skin i buit convencional) per obtenir la millor combinació aliment - tecnologia - vida útil. Ha participat en l'execució de 3 projectes nacionals, 1 europeu i en més de 20 contractes amb empreses, responsable en 7 d'ells. Investigadora principal en una activitat dins del projecte CENIT-FUTURAL (2006-2010). Ha col·laborat en la publicació d'11 articles científics, 3 revistes de divulgació i 7 comunicacions a congressos. Professora externa de l'Escola de Capacitació Agrària de l'Empordà de "Additius" dins del Cicle Formatiu de Grau Superior "Tècnic d'Indústria Alimentària" (2009-2011) i de "Envasat i embalatge" dins del Cicle Formatiu "Qualitat i Processos en la Indústria alimentària "(2011-2014).

Curriculum actualitzat: 16-set-2014

Articles