Esteve Maneja i Teixidó

Esteve Maneja i Teixidó

Lavola. Espanya

www.lavola.com

FORMACIÓ

 • Enginyer Agroalimentari (Enginyer Tècnic Agrícola en Indústries Agroalimentàries) per l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona.
 • Títol de Projectista d’Energia Solar, atorgat per CENSOLAR 2001.

CÀRREC ACTUAL

Cap d’Eficiència Energètica de Lavola (eficiència energètica, energies renovables, projectes instal·lacions i edificació sostenible).

EXPERIÈNCIA LABORAL

26 anys d’experiència en el sector, portant a terme els següents treballs:

 • Director tècnic en dues empreses de l’àmbit de la consultoria energètica (12 anys).
 • Realització de més de 500 diagnòstics-auditories d'estalvi d'aigua, energia i mediambientals, a diversos sectors industrials i de serveis.
 • Realització de diagnòstics-auditories d’enllumenat públic a diferents municipis de Catalunya.
 • Realització de projectes per a la implantació d’energia renovables (instal·lacions solars fotovoltaiques per a exportació d’energia elèctrica, instal·lacions tèrmiques solars i biomassa).
 • Direcció i coordinació de la Gestió del Pla Renove d’Electrodomèstics, de Calderes i d’Aires Condicionats a Catalunya, convocatòries 2008, 2009, 2010 i 2011. ICAEN.
 • Coordinació-direcció de diversos projectes energètics realitzats per a ISDEFE, AGECAM, ICAEN, BEI, PNUD, BERD, etc.
 • Assessorament en la gestió energètica per a empreses i grups empresarials.
 • Assessoria a organitzacions públiques i privades per a la incorporació de criteris energètics en les seves activitats.

ALTRES INFORMACIONS RELLEVANTS

PONÈNCIES I CURSOS

 • Participació com a ponent en diferents congressos i jornades en l'àmbit de l’estalvi i l’eficiència energètica i les energies renovables.
 • Impartició de cursos especialitzats sobre gestió energètica, energies renovables i edificació sostenible per a diversos sectors econòmics (terciari, industrial i primari), organitzats per diferents entitats (Cambres de Comerç, ICAEN, ajuntaments, diputacions, consells comarcals, etc.).

PUBLICACIONS

 • Comunicació per al II Congrés de Serveis Energètics: "Anàlisi de les inversions energètiques en el sector industrial català". IV. Tecnologies i solucions per aconseguir estalvis energètics. Barcelona. Març 2012.
 • Comunicació per al I Congrés de Serveis Energètics: "El paper de les enginyeries especialitzades en eficiència energètica en la contractació d'una Empresa de Serveis Energètics (ESE). Madrid. Maig 2011.
 • Article sobre energies renovables per al Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Article titulat "Introducció a les energies renovables", publicat al manual tècnic "Energies renovables: la fi d'un cicle" del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona. Desembre de 2009.
 • Article "L'edifici ecoeficient lavola". Revista "Manteniment". Associació Espanyola de Manteniment. Enginyeria i construcció industrial. Monografia: "Sector de la construcció". Núm. 223. Abril 2009
 • Article sobre calderes de biomassa en explotacions porcines per a la revista Suis. Article titulat "Fonts alternatives d'energia en explotacions porcines. Calderes de biomassa", publicat al número 54 de la revista Suis, del Grup Asis. Gener-Febrer 2009.

Curriculum actualitzat: 18-juny-2015

Articles