Héctor Argüello Rodríguez

Héctor Argüello Rodríguez
24Johan Brandt   M.Viscarellibaulenas88mcrisolpavedsuarez

Universitat de Lleó. Espanya

Llicenciat en Veterinària per la Universitat de Lleó (2007), i doctorat per la Universitat de Lleó (2013) en el departament de Sanitat Animal per la tesi doctoral (Salmonel·losis porcina a Espanya: Factors de risc en reproductors, estratègies de control a l'engreix i la importància del sacrifici".

Actualment (des de febrer de 2016) és investigador post-doctoral Juan de la Cierva Formació en el Grup de recerca Genòmica i biotecnologia Animal de la Universitat de Còrdova (Espanya), on participa en l'estudi de la interacció patogen-hoste en malalties entèriques del porc amb especial interès en els mecanismes d'invasió i el paper de la microbiota en la infecció.

Anteriorment ha treballat com a investigador a la Universitat de Lleó (període 2007-2013) i al departament de Seguretat Alimentària del Teagasc, Irlanda (Període 2013-2016).

Hector Arguello ha treballat en línies d'investigació relacionades amb la patogènia, diagnòstic i control en granja de malalties gastrointestinals en porcí, així com en l'avaluació de resistències antimicrobianes en patògens com ara Salmonella i E. coli i alternatives a l'antibioteràpia (nous antimicrobians, resistència genètica, additius etc.). Membre del comitè d'experts de la FAO per al control de Salmonella en boví i porcí (2015).

Curriculum actualitzat: 17-febr-2017

Articles