Jacobo Álvarez

Jacobo Álvarez

Lenz Instruments. Espanya

Doctor en física (UB), i Enginyer de Materials (UPC). Com a investigador, ha coordinat diversos projectes Europeus enfocats al desenvolupament i aplicació de noves tecnologies basades en mètodes òptics. És autor de quatre patents i més de 30 articles científics en revistes internacionals. Ha presentat, a més, nombroses ponències i impartit cursos i seminaris en diversos congressos internacionals. És cofundador de l'empresa Lenz Instruments S.L, creada el 2010 amb la missió de desenvolupar i comercialitzar solucions basades en sistemes de mesura no destructius. En aquest àmbit, ha participat en el desenvolupament de diversos sistemes d'inspecció en línia per a productes carnis.

Curriculum actualitzat: 13-nov-2018

Articles