Jan Dahl

Jan Dahl
6liufumeng888pig333baulenas88carmenciarodasJohn Howard

Investigador a Danish Agriculture and Food Council. Dinamarca

Llicenciat en veterinària i diplomat en International Business Management and Economics. Va treballar durant 9 anys com a veterinari de camp. Des de 1993 treballa per al Danish Agriculture and Food Council com a investigador. La seva feina es centra en àrees molt diverses de la seguretat alimentària i la salut animal, però sobretot en el desenvolupament d'intervencions en granges de porcs amb elevada prevalença de salmonel·la, optimització del Control danès de salmonel·la en porcs i carn de porc i avaluació del cost-benefici de diferents intervencions. Durant 7 anys ha estat cap de R+D veterinària en l'esmentat organisme i ara és assessor principal.

Va ser vicepresident de la IPVS 2006 a Copenhaguen i secretari de la Danish Pig Vet Society.

Membre del Comitè danès per al control de salmonel·la en porcs i carn de porc. Revisor per a diverses revistes científiques. Ha treballat en el comitè científic de diverses edicions de la IPVS i de Safepork. Va ser nomenat censor a la Universitat de Copenhaguen.

Professor en diversos cursos i reunions d'epidemiologia veterinària, salut animal i economia de la seguretat alimentària.

Curriculum actualitzat: 02-jul-2012

Articles