Joan Escobet

Joan Escobet
22Srattopablo.zoomvederpaezvJuan Hernandez3tres3.com

Confort Porcino. Espanya

www.confortporcino.com

Joan Escobet Riu (1966) és llicenciat en veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). He exercit la meva activitat professional en diverses empreses relacionades amb el sector porcí. Vaig iniciar l'activitat a PIC ESPAÑA S.A. entre els anys 1990-1999 arribant a ser director de Producció Contractada, a més de realitzar una estada professional a USA i Mèxic per conèixer la producció porcina en grans explotacions amb sistemes de producció en tres fases (Isowean®) per implantar-lo posteriorment a Espanya.

Des de novembre del 1999 fins a l'any 2003 com a Director de Producció a SAT SUIS per dirigir, coordinar i estructurar una àrea de nova creació. Responsable de Producció de l'empresa DANBRED ESPANYA S.L. des de setembre de l'any 2003 fins a l'octubre del 2006, on inclou una estada professional a Dinamarca per conèixer l'organització, sistema de producció danès, programa sanitari i genètic, amb l'objectiu de planificar i desenvolupar la posada en marxa i tasques de l'empresa a Espanya. A l'octubre del 2006 m'incorporo a l'equip de MARCO I COLLELL S.L., actualment MARCO VETGRUP S.L., especialitzant-me en Control Ambiental i Energètic en granges, a més de realitzar les diferents tasques pròpies de l'empresa.

Des de juny del 2016 exerceixo l'activitat professional per compte propi, seguint amb l'especialització per donar el millor servei possible en Control Ambiental i Energètic a Granges en Confort Porcino©. He fet multitud de cursos, articles en revistes, així com col·laborat en la realització de diversos llibres. Professor del Màster de Sanitat i Producció Porcina (Universitat de Lleida-Universitat de Saragossa-Universitat Complutense de Madrid). Imparteixo cursos i conferències en l'àmbit de la producció porcina, allotjaments i instal·lacions porcines i en el de control ambiental.

Curriculum actualitzat: 03-març-2017

Articles