Margarita Garriga Turón

Margarita  Garriga Turón
10dseiraalbeldajosepaternajnavascarne3tres3baulenas88

IRTA. Espanya

És llicenciada en Ciències i Doctora en Veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona. Fa més de 25 anys que és investigadora a l’ IRTA-Monells i des de 2009 Cap del Programa de Seguretat Alimentària de l’IRTA.

Es membre del Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària.

Des de 2003 és avaluadora per l’ANEP (Programa de Tecnología de los Alimentos) i va ser avaluadora per la Comissió EU (VI Programa Marc Food Quality and Safety). Ha coorganitzat congressos i workshops nacionals i internacionals. Participa com a docent en màsters universitaris i altres cursos. Ha codirigit diverses tesis doctorals i ha participat en 12 tribunals de tesis.

Ha liderat  i participa en diversos projectes de recerca nacionals i europeus així com en contractes amb empreses. És coinventora de 2 patents i de 3 llicències d’ explotació. Té més de 75  publicacions científiques en revistes SCI i 10 capítols de llibre.

Experiència en microbiologia alimentaria, principalment carn i productes carnis, les seves línies de recerca estan relacionades amb el desenvolupament de cultius iniciadors, bioprotectors i /o probiòtics, la seguretat alimentària i les noves tecnologies pel control de patògens alimentaris.

Curriculum actualitzat: 08-maig-2014

Articles

Programa de control de Salmonella spp.

Cal minimitzar la presència de Salmonella en escorxadors i sales de desfer mitjançant la implementació de procediments destinats a eliminar, reduir o prevenir la contaminació. En l’àmbit de processament de carn i productes carnis, s’ha de prevenir la contaminació, reduir els nivells i evitar el creixement del patogen a fi de minimitzar el risc.

... llegir més (+)

Control de procés d'elaboració de productes curats fermentats

Cal definir els paràmetres de control durant el procés d’elaboració de productes (embotits) fermentats, definint els límits crítics i les actuacions que cal prendre per evitar i/o controlar els possibles defectes i/o problemes en el producte final.

... llegir més (+)