Marina Gispert

Marina Gispert
10lina.smolÀlexmooocarmenciarodascarne3tres3nicolomurillo

IRTA. Espanya

http://www.irta.cat

Títols acadèmics 

Enginyer Tècnic Industrial especialitat en química, 1981. Enginyer Agrícola. Escola Universitària Politècnica de Girona. 1985. Curs d'aptitud Pedagògica. Institut de Ciències de l'Educació. Universitat Politècnica de Girona. 1981. 

 

Activitat investigació realitzada 

Ha treballat en nombrosos projectes nacionals i europeus. Ha col·laborat i participat en missions de cooperació a Costa Rica, Xile, Brasil i Uruguai. També en un projecte de classificació de bestiar boví amb Colòmbia amb FEDEGAN i el Consell Nacional de la Cadena Càrnica Bovina en 2012. 

Posseeix un índex H de 23, amb més de 60 publicacions en revistes indexades internacionals. La divulgació dels seus treballs és molt nombrosa així com la seva participació en Congressos (nacionals i internacionals), Jornades Tècniques etc) 

 

Altres mèrits de recerca 

Assisteix com Experta Nacional en Temes de classificació de canals porcines a la Unió Europea i assisteix com a assessora al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) des de juny 2002. 

Col·labora en temes de certificació d'equips per a la classificació automàtica de canals bovines 

És la responsable de la formació dels inspectors de l'administració pública, que realitzen el control en els escorxadors de pesatge, presentació i classificació de canals porcines. 

Pertany a diverses comissions gestores, una de les quals és a Catalunya formant part del SIPCAP (sistema de pesatge, identificació i classificació de canals porcines). 

Coresponsable de mòdul en el Màster de Producció i Sanitat animal, en temes de qualitat i optimització de producte.

Curriculum actualitzat: 18-juny-2014

Articles

Acceptabilitat dels consumidors i característiques sensorials de la carn de porcs immunocastrats

olor sexual llom porc

Degut a que els consumidors són l'últim graó de la cadena alimentària i, conseqüentment, els que pateixen el problema de les carns amb olor sexual, és important la realització d'estudis de consumidors per conèixer l'acceptabilitat de la carn procedent de mascles immunocastrats, en comparació amb els altres tipus de carns que es poden trobar al mercat, castrats, enters o femelles.

... llegir més (+)