Raül Encinas i Ortega

Raül Encinas i Ortega

CENTA - Centre de Noves Tecnologies i Processos Alimentaris. Espanya

Raül Encinas, Enginyer Agrònom per la Universitat de Lleida i Màster en Project Management  per Online Business School - Universitat de Barcelona. Posseeix una trajectòria professional de més de 10 anys d’experiència en el sector agroalimentari des de diverses vessants: tècnic de planta, encarregat de producció i consultor free-lance, desenvolupant processos de noves línies de productes i assessorant i gestionant projectes diversos (qualitat, seguretat alimentària, traçabilitat, eficiència energètica, energies renovables i optimització de recursos, llicències, registres, subvencions, etc.).

Des del 2010 fins al 2013 va desenvolupar les funcions de Promotor Tecnològic al Centre de Noves Tecnologies i Processos Alimentaris (CENTA), el qual es va integrar dins l’estructura IRTA, i actualment és Gestor d’Innovació de l’àrea d’indústries agroalimentàries, difonent les capacitats científiques i tecnològiques del centre en,

Qualitat de Producte
Funcionalitat i Nutrició
Tecnologia Alimentària
Seguretat Alimentària

gestionant projectes de R+D+i amb empreses, captant necessitats i oportunitats, creant serveis adaptats i innovadors juntament en coordinació amb l’equip d’investigadors i tècnics.

Curriculum actualitzat: 04-juny-2014

Articles