Sara Bover i Cid

Sara Bover i Cid
17castindelasoignacioramirezmccgutierjackdanyvillanukarolinacomplex

IRTA. Espanya

www.irta.cat

Llicenciada i doctora en Farmàcia per la Universitat de Barcelona. Actualment, com a investigadora del Programa de Seguretat Alimentària de l’IRTA (a Monells), és la responsable de la línia de recerca sobre modelització del comportament dels microorganismes en els aliments i avaluació del risc microbiològic. L’activitat professional, a través de projectes de recerca i contractes amb empreses a nivell nacional i europeu, s’enfoca principalment en l’estudi de l’efecte de tecnologies de conservació clàssiques i emergents (e.g. altes pressions, bioconservació, envasat actiu,...) en la qualitat microbiològica i vida útil dels aliments, a través de la microbiologia predictiva i els assajos tipus “challenge”.

Membre del comitè executiu del International Committee of Food Microbiology and Hygiene (de la Unió Internacional de Societats Microbiològiques). Ha contribuït com a co-autora a nombroses publicacions científiques (més de 60), tècniques (més de 20), capítols de llibre (15) i comunicacions en congressos. Ha co-dirigit tesis doctorals i treballs de fi de grau o màster. Regularment participa, com a ponent o docent, en seminaris i cursos universitaris de grau i post-grau i de formació tècnica especialitzada.

Curriculum actualitzat: 20-maig-2014

Articles

Programa de control de Salmonella spp.

Cal minimitzar la presència de Salmonella en escorxadors i sales de desfer mitjançant la implementació de procediments destinats a eliminar, reduir o prevenir la contaminació. En l’àmbit de processament de carn i productes carnis, s’ha de prevenir la contaminació, reduir els nivells i evitar el creixement del patogen a fi de minimitzar el risc.

... llegir més (+)