Teresa Aymerich Calvet

Teresa Aymerich Calvet
18pratjaumesilvia_1karolinacomplexbaulenas88carne3tres3

IRTA - Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries. Espanya

Teresa Aymerich Calvet, és llicenciada en Ciències i Doctora en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Fa més de 25 anys que és investigadora a l’IRTA-Monells i des de 2009 Directora del Subprograma de Seguretat Alimentària Biòtica de l’IRTA.

Avaluadora per l’ANEP. Ha coorganitzat un congrés nacional i internacional, així com jornades tècniques. Participa com a docent en el màster universitari de producció porcina i altres cursos. Ha co-dirigit diverses tesis doctorals i ha participat en diferents tribunals de tesis.

Ha liderat i participa en diversos projectes de recerca nacionals i europeus així com en contractes amb empreses. És co-inventora de 1 patent i de 2 llicències d’explotació. Té més de 65 publicacions científiques en revistes SCI i varis capítols de llibre.

Les seves línies de recerca estan relacionades amb el desenvolupament de cultius iniciadors, bioprotectors i/o probiòtics, així com en l’aplicació d’antimicrobians i noves tecnologies de conservació per allargar i millorar la seguretat alimentària i vida útil dels aliments. A nivell analític, els seus interessos estan centrats en l’aplicació i desenvolupament de tècniques moleculars ràpides per a detecció i traçabilitat de microorganismes, siguin patògens, alterants o d’interès tecnològic. 

Curriculum actualitzat: 05-juny-2014

Articles

Programa de control de Salmonella spp.

Cal minimitzar la presència de Salmonella en escorxadors i sales de desfer mitjançant la implementació de procediments destinats a eliminar, reduir o prevenir la contaminació. En l’àmbit de processament de carn i productes carnis, s’ha de prevenir la contaminació, reduir els nivells i evitar el creixement del patogen a fi de minimitzar el risc.

... llegir més (+)

Control de procés d'elaboració de productes curats fermentats

Cal definir els paràmetres de control durant el procés d’elaboració de productes (embotits) fermentats, definint els límits crítics i les actuacions que cal prendre per evitar i/o controlar els possibles defectes i/o problemes en el producte final.

... llegir més (+)