Estadístiques del sector carni porcí

Comentaris

Producció de carn de porc -> Quantitat de carn per any

carndeporc18-abr-2017 9:21
La UE va produir 23,2 milions de t de carn de porc al 2016, un 1,3% més que al 2015 i un 1% més que el rècord anterior de 2007. Els 5 principals productors, els milions de tones produïdes i la seva quota de producció al 2016 van ser: Alemanya 5,57 (24%), Espanya 4,06 (17,5%), França 1,99 (8,6%), Polònia 1,96 (8,5%) i Dinamarca 1,57 (6,7%).

Veure el gràfic

Producció de carn de porc -> Quantitat de carn per mes

carndeporc11-gen-2017 16:13
Amb una producció acumulada de gener a octubre de 3,4 milions de Tm, Espanya ha fet rècord tots els mesos de 2016 excepte al juliol i octubre. L'increment de producció respecte al mateix període de 2015 (164.000 Tm, 5%) fins i tot supera al d'Estats Units, país que també està vivint una forta expansió de la seva producció.

Veure el gràfic

Producció de carn de porc -> Quantitat de carn per mes

carndeporc11-nov-2016 9:20
Rècord de producció als Estats Units en 6 dels 9 mesos que portem de 2016. Fins setembre de 2016 ha produït un total de 8,3 milions de tones, un 1,4% més que en el mateix període de 2015.

Veure el gràfic

Producció de carn de porc -> Quantitat de carn per mes

carndeporc05-oct-2016 15:05
Durant la primera meitat d'any la UE ha produït un 1,6% (186.240 Tm) més de carn que en el mateix període de 2015. Espanya (+6%) és el país que té un major increment juntament amb Polònia (+4%), per contra Dinamarca (-5%) i Bèlgica (-4%) són els que disminueixen més la seva producció.

Veure el gràfic

Cens anual de porcí -> Reproductores

carndeporc02-març-2016 9:10
El cens de truges a Espanya és el més gran de la UE i segueix augmentant, un 4,6% respecte al 2014, mentre que baixa a la majoria de països. Entre els principals productors, les baixades més notòries es donen a Alemanya (-4%), Holanda (-4,8%), França (-2,3%) i Polònia (-14,8%).

Veure el gràfic

Cens anual de porcí -> Total

carndeporc22-febr-2016 17:13
Amb un cens el 2015 de 28,4 milions de porcs, un 6,8% més que el 2014, Espanya passa a ser el primer productor porcí d'Europa per davant d'Alemanya, amb un cens de 27,5 milions de caps després de disminuir un 2,8%.

Veure el gràfic

Producció de carn de porc -> Sacrificis mensuals

carndeporc15-set-2015 12:16
Els països de la UE sacrifiquen 5 milions més de porcs en el primer semestre del 2015 respecte a 2014 (+4%). En el mateix període USA ha augmentat prop de 4 milions (+7%) el nombre de sacrificis.

Veure el gràfic

Producció de carn de porc -> Sacrificis mensuals

carndeporc01-oct-2014 10:14
A la UE, el nombre de porcs sacrificats al maig segueix la tendència a la baixa d'aquest any amb una disminució d'un 3,4% en comparació amb l'any anterior. Entre els principals productors, només Espanya (+ 1,3%), Polònia (+ 3,8%) i el Regne Unit (+ 2,5%) han tingut una producció major al maig de 2014 en comparació amb el mateix període de 2013.

Veure el gràfic