Porc: animal domèstic de l'espècie Sus scrofa. En aquestes estadístiques es diferencia entre reproductores, garrins i engreix.

Reproductora: truja femella destinada a la reproducció de garrins.

Garrins: porc deslletat.

Als països europeus aquests són de menys de 20kg.
Al Canadà, fins l'any 2007 aquesta categoria incloïa animals de fins a 20 kg i a partir del 2008 la categoria inclou animals fins a 50 lliures (23 kg).
Als Estats Units, fins a l'any 2007 aquesta categoria incloïa animals de fins a 60 lliures (27 kg) i a partir del 2008 la categoria inclou animals fins a 50 lliures (23 kg).

Fonts d'informació
Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu
Statistics Canada, http://www.statcan.gc.ca/start-debut-eng.html
USDA, http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome
Information-Analytical Agency EMEAT, http://emeat.ru
National Bureau of Statistics of China, http://www.stats.gov.cn

Nombre de porcs per anys i països. Les dades es representen en format gràfic i permeten veure i comparar diversos països i/o anys. Els següents apartats mostren les dades segons les diferents categories de porcs.

Sacrificis per mes o any: total de porcs sacrificats per al consum humà en el període especificat.

Quantitat de carn per mes o any: pes total de les canals de porcs sacrificats la carn dels quals ha estat declarada apta per al consum humà.
La carn de porc es comptabilitza a partir dels porcs vius sacrificats a cada país, per la qual cosa inclou els porcs vius importats. Per aquest motiu, no sempre s'aprecia una plena correspondència entre els porcs d'engreix i els sacrificis.

Pes canal per any *: per als països europeus es mostra el càlcul aproximat del pes per canal resultat de dividir el pes total de canals de porcs sacrificats pel nombre total de porcs sacrificats. S'ha de tenir especial cura en interpretar aquests resultats ja que les dades inclouen majoritàriament porcs d'engreix estàndard però també consideren altres categories de porcs.
Per als Estats Units i Canadà es mostra el pes de la canal que correspon als porcs d'engreix sacrificats.

 

Fonts d'informació
Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu
Statistics Canada, http://www.statcan.gc.ca
USDA, http://www.usda.gov
National Bureau of Statistics of China, http://www.stats.gov.cn
National Bureau of Statistics of China, http://www.stats.gov.cn
*Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Eurostat en el cas dels països europeus.

Nombre de porcs sacrificats i quantitat de carn produïda per mes i any. Les dades es representen en format gràfic i permeten veure i comparar diversos països i períodes.

Reproductores: femelles per reproducció que pesen més de 50kg

Garrins: porcs deslletats amb menys de 20kg

Altres porcs: aquesta categoria inclou majoritàriament granges de porcs d'engreix encara que també verros, truges per sacrificar o altres tipus de porcs de més de 20kg

Fonts d'informació
Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Distribució del cens porcí segons grandària de granja. Els resultats comprenen diversos anys i es representen en format gràfic segons les diferents categories de porcs.

Canals: el porc de l'espècie porcina domèstica sacrificat en forma de canal, dessagnat i eviscerat, depilat i sense peülles. La mitjana canal s'obté per una divisió de la canal sencera que passa per cada vèrtebra, pel estèrnum o al llarg del mateix i per la símfisi isquio-pubiana. Les canals senceres o les mitges canals poden presentar-se amb el cap, les galtes, les potes, la mantega, els ronyons, la cua i el diafragma, o sense. Les mitges canals poden presentar amb la medul · la espinal, el cap i la llengua o sense. Les canals senceres o les mitges canals de les femelles poden presentar-se amb les mamelles, o sense.

Pernils: la part cabdal de la mitja canal que inclou els ossos, amb la pota, el braó, la pell o la cansalada, o sense. La cama i el pernil d'estar separats de la resta de la mitja canal de manera que comprengui com a màxim l'última vèrtebra lumbar.

Espatlles: la part inferior de la part davantera, fins i tot amb l'omòplat i els músculs corresponents que inclogui els ossos, amb o sense la pota, el braó, la pell o la cansalada. L'omòplat amb els músculs corresponents presentat només es considera com un tros d'espatlla i es classifica en aquesta subpartida.

Parts davanteres: la part cranial de la mitjana canal sense cap, amb o sense la galta, que inclogui els ossos, amb o sense la pota, el braó, la pell o la cansalada. La part davantera estarà separada de la resta de la mitja canal de manera que comprengui com a màxim la cinquena vèrtebra dorsal. La part dorsal de la part davantera (espinada), fins i tot amb l'omòplat i els músculs corresponents (espatlla), es considera com un tros del llom quan s'ha separat la part ventral de la part davantera per un tall justament per sota de la columna vertebral, com a màxim.

Lloms: la part superior de la mitja canal que va des de la primera vèrtebra cervical fins a les vèrtebres cabals que inclou els ossos, amb o sense el filet, l'omòplat, la pell o la cansalada. El llom estarà separat de la part inferior de la mitja canal per un tall justament per sota de la columna vertebral.

Panxeta: la part inferior de la mitja canal, anomenada "entremesclat", situada entre el pernil i la espatlla, amb els ossos o sense però amb la pell i la cansalada.
 

Carn sense os: la carn sense os pertanyent a la part davantera presentada aïlladament (inclosa en ella la papada, les galtes o galtes i papada unides).


Altres: carn de porcs, d'espècies domèstiques, sense desossar, (excepte canals o mitges canals, pernils, espatlles i els seus trossos, així com parts davanteres i trossos de parts davanteres, lloms i trossos de llom i panxeta i trossos de panxeta).
 

Fonts d'informació
Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Exportacions i importacions de carn de porc per país i any, classificades segons es tracti de carn fresca i refrigerada o congelada. Les dades mostren la quantitat total de carn comercialitzada o per producte. Les dades es representen en format gràfic i permeten veure i comparar diversos països i períodes.

Període:
Pots veure aquest gràfic en pantalla completa

Països

Apartat tancat. Per entrar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí
No hi ha dades per al període seleccionat. Selecciona un altre període.

Comentaris del gràfic

Afegir comentari

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.