Setmana del 28-juny-2017

Hi ha un augment dels decomisos a l'escorxador associat a lesions cutànies i artritis. Quina és la causa més probable d'aquesta lesió?

Validar

Resultats

Resposta fallada

Aquestes lesions romboides elevades generalitzades a la canal són típiques d'erisipela (mal roig). L'agent causant és Erysipelothrix rhusiophathiae. La forma cutània d'aquesta malaltia sol estar associada amb episodis aguts, amb lesions molt característiques en forma de diamant (romboïdals) que s'estenen per tot el cos.

Setmana del 20-set-2017

Abans d'aplicar el detergent per netejar s'ha de...

Setmana del 13-set-2017

La carn fresca de porc de la raça italiana Cinta Senese està registrada com a...

Setmana del 06-set-2017

Quina d'aquestes peces de carn de porc no s'obté en l'especejament d'un pernil?

Setmana del 30-ag-2017

Quan s'ha de rentar les mans un manipulador d'aliments?

Setmana del 23-ag-2017

Aquestes botes per a la indústria alimentària...

Setmana del 16-ag-2017

Quantes IGP de carn fresca de porc hi ha registrades a França?

Setmana del 09-ag-2017

Aquestes peces de porc corresponen a...

Setmana del 02-ag-2017

La supervisió i formació dels manipuladors en qüestions d'higiene alimentària és responsabilitat de...

Setmana del 26-jul-2017

Aquesta lesió està causada per: