Setmana del 28-juny-2017

Hi ha un augment dels decomisos a l'escorxador associat a lesions cutànies i artritis. Quina és la causa més probable d'aquesta lesió?

Validar

Resultats

Chart.

Aquestes lesions romboides elevades generalitzades a la canal són típiques d'erisipela (mal roig). L'agent causant és Erysipelothrix rhusiophathiae. La forma cutània d'aquesta malaltia sol estar associada amb episodis aguts, amb lesions molt característiques en forma de diamant (romboïdals) que s'estenen per tot el cos.

Setmana del 19-jul-2017

La IGP Flönz és un producte carni d'origen

Setmana del 12-jul-2017

A les 24 hores postmortem, si el pH és superior a 6,2 correspon a carn:

Setmana del 05-jul-2017

El secret és una peça de carn de porc situada a

Setmana del 21-juny-2017

Quina d'aquestes afirmacions sobre la IGP Salpicão de Melgaço és falsa?

Setmana del 14-juny-2017

Aquesta lesió és:

Setmana del 07-juny-2017

Les plagues en la indústria alimentària són un perill...

Setmana del 31-maig-2017

Toxoplasma gondii és...

Setmana del 24-maig-2017

El pernil DOP Istarskog pršuta és un producte de...

Setmana del 17-maig-2017

Quina d'aquestes afirmacions sobre els biofilms o biopel·lícules és falsa?