Setmana del 28-juny-2017

Hi ha un augment dels decomisos a l'escorxador associat a lesions cutànies i artritis. Quina és la causa més probable d'aquesta lesió?

Validar

Resultats

Resposta fallada

Aquestes lesions romboides elevades generalitzades a la canal són típiques d'erisipela (mal roig). L'agent causant és Erysipelothrix rhusiophathiae. La forma cutània d'aquesta malaltia sol estar associada amb episodis aguts, amb lesions molt característiques en forma de diamant (romboïdals) que s'estenen per tot el cos.

Setmana del 22-nov-2017

Quantes categories de SANDACH (Subproductes animals no destinats al consum humà) hi ha?

Setmana del 15-nov-2017

Quina lesió s'observa?

Setmana del 08-nov-2017

Quantes IGP de carn fresca de porc hi ha registrades a Alemanya?

Setmana del 31-oct-2017

Segons la norma d'ibèrics, un pernil ibèric procedent d'un porc amb 75% de raça ibèrica alimentat de gla, herba i altres recursos naturals de la devesa ha de portar un precinte de color...

Setmana del 25-oct-2017

Quants segells sanitaris ha de tenir cada mitja canal?

Setmana del 18-oct-2017

Quines poden ser les causes de la esplenomegàlia?

Setmana del 11-oct-2017

La IGP "Jambon d'Ardenne" és un producte carni d'origen

Setmana del 04-oct-2017

Per a la neteja de superfícies amb restes de greix, proteïnes i altres residus orgànics es recomana utilitzar detergents...

Setmana del 27-set-2017

L'artritis serosa és causada per: