Termes i condicions

1.- Introducció

El present document té per finalitat regular els TERMES o CONDICIONS GENERALS D'ÚS del servei de la web www.carndeporc.cat (en endavant el servei) i les normes d'ús del lloc web propietat de 333 Corporate 1998, S.L., amb domicili fiscal Carretera de Rubí , núm. 88, 2n, A, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) i NIF: B62394358. Els Termes "El teu" i "Usuari" s'empren aquí per referir-se a tots els individus o entitats que per qualsevol raó accedeixin a www.carndeporc.cat o utilitzin els serveis.

La utilització d'aquests serveis, suposarà l'acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascuna de les Condicions d'ús -que es consideraran automàticament incorporades al contracte que se subscrigui amb 333 Corporate 1998, S.L., sense que sigui necessària la seva transcripció escrita en el mateix- recollides en l'última versió actualitzada d'aquests Condicions d'ús i la seva Política de Privadesa.

Per visitar www.carndeporc.cat no s'exigeix ​​la prèvia subscripció o registre com a usuari, sense perjudici que per a la utilització de determinats serveis o continguts de la mateixa s'hagi d'estar registrat en el nostre sistema. És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hagi hagut alguna modificació en ells. Qualsevol ús no consentit o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei de la pàgina web hauran de notificar a info@carndeporc.cat

www.carndeporc.cat es reserva, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret a suspendre temporalment l'accés a aquesta pàgina web i a efectuar les modificacions que consideri oportunes en el contingut o serveis de la mateixa.

 

2.- Condicions de compra online

Aquestes condicions generals s'apliquen a la compra de qualsevol producte a través del web.

L'usuari estarà obligat a comprar els productes sol·licitats en el moment en què premi el boto de "confirmar la comanda" al final del procés de compra. En cas de finalitzar les existències d'un producte demanat, aquesta circumstància serà posada en coneixement del client, que podrà cancel·lar la comanda o triar un producte de prestacions i característiques similars.

Preus i disponibilitat dels productes

Els preus dels productes indicats a la web són en euros i inclouen els impostos als quals estiguin subjectes que els siguin aplicables. No inclouen els impostos als quals es trobin subjectes a països o territoris fora de la Unió Europea. D'existir un error tipogràfic en alguna de les característiques o preus, i si el client hagués realitzat la compra d'aquest producte, serà immediatament informat, es podrà cancel·lar la comanda o triar un producte de prestacions i característiques similars. L'error s'ha de corregir immediatament al web. 333 Corporate 1998, S.L., es reserva el dret a modificar, sense previ avís, els preus, productes i promocions continguts a la pàgina web www.carndeporc.cat

Devolucions

L'Usuari que hagi realitzat una comanda a través del web té dret a tornar els productes que li arribin amb l'embalatge extern trencat o que no es corresponguin amb la seva comanda en cas de rebre'ls així (és a dir, rebre un producte equivocat). En el cas que la reclamació de l'usuari quedi justificada, 333 Corporate 1998, S.L. reemborsarà a l'Usuari l'import de la comanda i les despeses d'enviament o li reenviarà la comanda correcta. El termini de devolució és de 14 dies naturals comptats des de la data de recepció de l'enviament. El producte ha d'estar en perfectes condicions, en el seu embalatge original i amb els accessoris o regals inclosos, si s'escau. Prèvia comprovació de l'estat del producte, es retornarà l'import de la comanda menys les despeses de devolució.

Forma de pagament

Les formes de pagament acceptades són:

 • Targeta
 • Transferència
 • Contra reemborsament

Acceptació de normes d'ús

L'usuari és conscient que l'ús dels serveis de pagament implica l'acceptació plena i sense reserves de cadascuna de les clàusules integrants de la Política de Privadesa de www.carndeporc.cat

 

3.- Ús correcte dels continguts del lloc web

333 Corporate 1998, S.L. declara que els drets de propietat industrial (marques, noms comercials, continguts, textos, imatges, sons, vídeos, programari, estructura del web, gràfics, icones, dibuixos industrials, disseny, informació o animacions) que apareixen en aquest lloc web són de la seva propietat i/o es troben legítimament explotats en virtut d'acords o llicències d'ús, trobant-se degudament protegits per la Normativa existent sobre Propietat Industrial.

www.carndeporc.cat queda exonerada de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades en el seu portal pels usuaris en els fòrums o classificats del lloc web, així com, no garanteix l'exactitud, veracitat i vigència dels continguts d'aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers, o que enllacin a altres llocs web, quedant totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l'ús de la mateixa.

Els drets sobre els materials i continguts corresponen íntegrament a www.carndeporc.cat o a tercers que hagin estat autoritzats mitjançant contracte per escrit. S'obliga a l'Usuari a utilitzar el lloc web de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

 • Suprimir, eludir o manipular el "copyright", marques i altres dades identificatives dels drets de www.carndeporc.cat o dels seus titulars incorporats als continguts i/o productes comercialitzats des del lloc web www.carndeporc.cat, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin contenir els mateixos.
 • Emprar els continguts i, en particular, la informació de www.carndeporc.cat obtinguda a través del seu web per remetre publicitat, comunicacions amb finalitat de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones.
 • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

Queda prohibida qualsevol forma de transmissió, distribució, emmagatzematge, comunicació pública, posada a disposició, reproducció, desassemblatge, enginyeria inversa, préstec o lloguer i qualsevol altre acte d'explotació pública respecte al present LLOC web, contingut i informació del mateix. La utilització del lloc per l’USUARI, no comporta la cessió de titularitat, dret, llicència o interès algun sobre aquesta propietat intel·lectual, per la qual cosa l'USUARI podrà utilitzar els continguts per a les seves pròpies necessitats, però no per fer cap tipus d'explotació (directa o indirecta) de caràcter comercial.

En el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que qualsevol dels continguts ha estat introduït a la nostra web amb violació dels seus drets de propietat intel·lectual haurà d'enviar una notificació a info@carndeporc.cat amb indicació completa i precisa de les seves dades i dels drets de propietat intel·lectual suposadament infringits.

 

4.- Dret de Modificació dels Termes i/o Condicions Generals de contractació

333 Corporate 1998, S.L. es reserva el dret de modificar els presents Termes i/o Condicions Generals de contractació.

 

5.- Exclusió de garanties i de responsabilitat

333 Corporate 1998, S.L. no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat dels serveis posats a disposició de l'usuari, pel que exclou qualsevol responsabilitat pels danys i/o perjudicis que es puguin deure a la falta de disponibilitat, fiabilitat o continuïtat de la seva pàgina web o dels seus serveis.

En cap cas www.carndeporc.cat serà responsable de qualsevol dany o perjudici, que resulti de l'ús, accés, ineptitud per a l'ús del contingut d'aquest web o sigui causat per qualsevol fallada en el funcionament, omissió, interrupció, demora en la transmissió, virus informàtic o fallada en la línia.

L'USUARI assumeix que Internet no és un mitjà completament segur i per tant, www.carndeporc.cat no pot garantir que qualsevol informació o material que l'usuari enviï, col·loqui o transmeti a través del web estigui lliure d'utilització o accés no autoritzat. No obstant això, www.carndeporc.cat adoptarà mesures per preservar la seguretat del LLOC d'acord amb criteris de raonabilitat.

www.carndeporc.cat no és responsable dels continguts enviats, utilitzats i/o inclosos en els serveis per qualsevol tercer, ni de l'accés no autoritzat o alteració de les seves transmissions o dades, de qualsevol material o dades enviades o rebudes o no enviats o rebuts, ni de cap transacció que tingués origen en aquesta web. www.carndeporc.cat únicament es responsabilitza de les conductes i continguts propis i per tant, no respondrà d'informacions, manifestacions, opinions o conductes manifestades per l’USUARI.

La secció de classificats es nodreix d'anuncis publicats per altres usuaris, i en conseqüència, la publicació dels mateixos serà responsabilitat exclusiva amb l'anunciant, quedant www.carndeporc.cat exonerada de qualsevol responsabilitat pels acords assolits per les parts. Així mateix, tampoc tindrem cap responsabilitat per les característiques i estat dels productes oferts.

L'usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l'ús de la nostra pàgina web, sent l'únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant-se l'usuari a mantenir indemne a www.carndeporc.cat per qualsevol reclamació derivada, directament o indirectament de tals fets.

Així mateix www.carndeporc.cat queda exonerada de qualsevol responsabilitat pels comentaris que puguin aparèixer en els fòrums de la web, tenint l'obligació dels participants dels fòrums a mantenir una conducta adequada d'acord amb la bona fe, les normes d'ordre públic.

www.carndeporc.cat queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d'honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers per l'incompliment per part de l'USUARI de les nostres condicions d'ús, accés i política de privadesa, o qualssevol altra reclamació per l'incompliment de la legislació vigent.

L'USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d'ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l'exclusió de l'error en les mateixes, i per tant, les accepta íntegra i expressament.

 

6.- Obligacions i responsabilitats dels Usuaris i utilització de la informació rebuda:

L'USUARI es compromet a utilitzar aquesta pàgina d’acord amb la llei i a les presents Condicions d'ús, respectant la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, a fer un ús correcte i lícit dels seus serveis i continguts i en particular, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador, a:

 • No difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, discriminatori, difamatori, apologia del terrorisme o contraris als drets humans o aquells que de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.
 • No interferir amb l'ús o gaudi dels serveis o continguts per altres usuaris o amb l'ús o gaudi de continguts similars per part d'altres persones o entitats, intentar o obtenir accés de forma no autoritzada als serveis o continguts.
 • No destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics pertanyents a www.carndeporc.cat, dels seus proveïdors o de tercers.
 • No crear identitats falses per enganyar a tercers respecte a la identitat del remitent o origen del missatge, ni recopilar o demanar informació sobre tercers sense el seu consentiment o proporcionar a tercers adreces de correu electrònic alienes, ni infringir el dret a la intimitat o a la pròpia imatge o qualssevol altres drets de tercers.
 • No accedir o intentar accedir de manera no autoritzada als serveis o continguts, a altres comptes, sistemes informàtics o xarxes connectades amb aquests per mitjà de la recerca automàtica de contrasenyes o per altres mitjans.
 • No utilitzar el servei per a l'enviament de cartes en cadena, missatges no desitjats, spam o qualssevol altres missatges, comercials o no, duplicatius o no sol·licitats o qualsevol altra actuació que impliqui transmissió de qualsevol programa perjudicial, nociu, no sol·licitat o il·legal, ni utilitzar de forma indeguda els xats, grups de notícies, fòrums o altres serveis que www.carndeporc.cat pugui facilitar a través de la pàgina web.

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis que www.carndeporc.cat pugui patir directament o indirectament, com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades d'aquesta política de privadesa o d’altres obligacions legals que siguin aplicables i mantindrà indemne a www.carndeporc.cat davant de qualsevol sanció, reclamació o demanda que interposés un tercer, inclosos organismes públics, contra www.carndeporc.cat com a conseqüència de la violació de qualsevol dret de tercers per part de l'esmentat usuari per la utilització del LLOC o dels serveis i materials vinculats a aquest en forma contrària a aquest AVÍS LEGAL o a la legislació aplicable.

www.carndeporc.cat es reserva el dret a defensar i controlar amb exclusivitat qualsevol reclamació d'aquest tipus i l'USUARI es compromet a cooperar enterament amb www.carndeporc.cat en aquesta defensa.

www.carndeporc.cat no tindrà obligació de supervisar el servei ni l'ús efectuat per l'usuari ni conservar els continguts de cap sessió de l’USUARI. No obstant, podrà restringir, suspendre o impedir l'accés al LLOC i als serveis en els continguts, inclosos els interactius, si considera que l'usuari ha violat aquests Termes i condicions d'ús o infringit la legislació vigent, sense perjudici d'exercitar les accions que legalment li corresponguin. En cas d'incompliment per l’USUARI dels presents Termes i condicions d'ús o de la legislació vigent podrà, sense que això doni lloc a qualsevol tipus d'indemnització, retirar de la seva pàgina web els continguts il·legals, podent actuar tant al seu criteri, com a petició del tercer afectat, de conformitat sempre amb la legislació vigent. Tot suggeriment, idea, concepte creatiu, gràfic o una altra informació que es rebi en aquesta pàgina web serà propietat exclusiva i indefinida de www.carndeporc.cat i es considerarà cedida a títol gratuït. L'usuari accedeix per tant, a la seva utilització i publicació per www.carndeporc.cat per a qualsevol fi que aquesta consideri adient, sense assumir cap responsabilitat per pèrdua o dany sofert per l'USUARI com a resultat de tal ús o publicació, i això no afecta als drets que l'usuari pugui tenir d'acord amb la Llei de Protecció de Dades o anàlogues, fins al punt en que aquests drets puguin ser exclosos.

 

7.- Limitació de la responsabilitat

www.carndeporc.cat no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza.

 

8.- Política d'enllaços

www.carndeporc.cat no es fa responsable del contingut ni de la informació de les pàgines web de tercers a les que l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web.

www.carndeporc.cat declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu lloc web, puguin derivar de la navegació per la seva pàgina web. En conseqüència, www.carndeporc.cat no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

 

9.- Modificacions

www.carndeporc.cat es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu lloc web, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per això.

 

10.- Salvaguarda dels Termes i/o Condicions Generals de contractació

Si una de les estipulacions dels presents Termes i/o Condicions Generals de contractació fos declarada nul·la o inoperant, la resta dels Termes o Condicions Generals es mantindran en els Termes acordats. 333 Corporate 1998, S.L. es compromet a substituir l'estipulació afectada per la nul·litat aproximant-se el més possible a la intenció inicialment perseguida per les parts. Cap estipulació en aquest contracte afectarà de cap manera les disposicions imperatives en matèria de consumidors. Si no ets un consumidor, renúncies expressament al seu dret de desistiment.

 

11.- Llei aplicable i Jurisdicció competent

Aquests Termes i/o Condicions Generals de contractació es regeixen per la Llei Espanyola. 333 Corporate 1998, S.L. i els usuaris, per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir, respecte a la seva validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, se sotmeten, amb renúncia expressa al seu fur propi o a qualsevol altre que, si escau, pogués correspondre, a la competència dels Jutjats i Tribunals del domicili de l'usuari. Constitueix aquest contracte la expressió completa i íntegra de l'acord entre 333 Corporate 1998, S.L. i l'usuari, i substitueix tots els anteriors pactes, compromisos, manifestacions o acords, tant escrits com orals, que hagin existit prèviament entre ambdós.

A més d'aquests Termes i Condicions d'ús, l'USUARI haurà de llegir i acceptar la Política de Privadesa.