Llegeix aquest article a:

AINIA investiga noves formes d'avaluar l'eficàcia i toxicitat dels materials antimicrobians

Actualment són escasses les tècniques estandarditzades per avaluar el risc biològic i l'eficàcia dels materials antimicrobians, pel que resulta de gran interès disposar d'una metodologia que permeti conèixer la toxicitat dels compostos antimicrobians emprats actualment en els sectors alimentari i calçats.

Dimecres 8 febrer 2017 (fa 2 anys 3 mesos 14 dies)

AINIA 1AINIA Centro Tecnológico, en col·laboració amb INESCOP, Centro Tecnológico del Calzado, estan desenvolupant una eina experimental per avaluar l'eficàcia antimicrobiana dels biocides que s'utilitzen en productes d'alimentació i calçat, així com en altres sectors com el cosmètic, el plàstic o el tèxtil.

Es tracta d'una metodologia capaç de reproduir els microorganismes de risc o la formació de biopel·lícules microbianes que solen aparèixer en els materials que s'empren en l'elaboració d'aliments o la fabricació del calçat, i les condicions d'ús habituals, per poder avaluar de forma més adequada i fiable l'eficàcia dels compostos antimicrobians (biocides). Al seu torn, l'eina és capaç de desenvolupar models cel·lulars que permetin testar la toxicitat d'aquests agents abans i després de la seva incorporació en materials de consum.

Els biocides o agents antimicrobians són substàncies químiques que s'apliquen per protegir les persones i als animals, així com materials i productes, contra organismes nocius com bacteris i fongs, però que també poden suposar un risc per a la salut. Per exemple, poden tenir efectes nocius en la pell o transmetre's als aliments amb els que entren en contacte.

En l'actualitat no hi ha metodologies estandarditzades per avaluar el risc biològic d'un material antimicrobià o biocida emprat en aquests dos sectors, pel que resulta de gran interès disposar d'una tècnica que permeti determinar els efectes per a la salut derivats de l'ús d'aquests materials.

Aquesta eina servirà per a mesurar la capacitat antimicrobiana dels biocides, així com la seva eficàcia i estabilitat en els diferents productes i materials que s'utilitzen en la fabricació del calçat i en la producció d'aliments.

Els resultats obtinguts en la primera fase del projecte ANTIMICROBIAL, que compta amb el suport de l'Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial (IVACE) i dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER), permetrà a les empreses avaluar la capacitat antimicrobiana dels seus productes abans de posar-se a la venda, garantint al consumidor que el producte que compra ofereix una major protecció contra el deteriorament microbià i manté la seva qualitat i propietats inalterables durant la seva vida útil.

Productes amb propietats més eficaces i reducció de pèrdues econòmiques en la indústria agroalimentària i del calçat

La presència de microorganismes en aliments i materials en contacte amb la pell, suposa grans pèrdues per a alguns sectors industrials a causa del deteriorament i la minva de propietats físiques, químiques i organolèptiques dels seus productes, que produeix una disminució de la qualitat, escurçament de la vida útil, etc., a més del risc sanitari que suposa.

Per aquest motiu, cada vegada un major nombre d'empreses utilitza agents antimicrobians integrats en materials (cuir, acer, tèxtils, plàstic) per prevenir infeccions, descontaminar superfícies, evitar males olors i impedir el deteriorament microbià dels seus productes.

Dilluns, 6 de febrer de 2017/ AINIA.

Notícies d'empresa

Sant Dalmai SAU, s'adheix al clúster INNOVACC10-febr-2017 fa 2 anys 3 mesos 12 dies

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags