AINIA desenvolupa una tecnologia per gestionar amb més eficàcia els riscos emergents en el sector alimentari

AINIA centre tecnològic ha desenvolupat la plataforma software FoodRiskScan com a solució innovadora per a la gestió de riscos emergents.

Dimarts 17 març 2015 (fa 4 anys 3 mesos 29 dies)

ainiaAINIA centre tecnològic, en el marc del seu cicle de jornades d'innovació, presentarà per primera vegada a Espanya la plataforma software FoodRiskScan, desenvolupada com a una solució per superar obstacles com el gran volum d'informació que es genera cada dia a Internet, la manca de temps, un gran nombre de senyals de risc, capacitat per filtrar els senyals de rellevància per al sector..., que habitualment dificulten que les empreses alimentàries puguin millorar la seva gestió de riscos.

La solució tecnològica FoodRiskScan combinada amb els mètodes de treball en matèria de Riscos Emergents, facilita l'accés a senyals rellevants, el filtratge en funció de l'activitat concreta de cada producte i empresa, així com l'estimació d'escenaris potencials als quals l'entitat es pot enfrontar en el temps (curt, mitjà i llarg termini). D'aquesta manera, la indústria alimentària pot optimitzar els recursos que ha de dedicar a l'anàlisi i gestió, i centrar els seus esforços en la prevenció i actuació dels riscos que s'han establert prèviament, estalviant costos econòmics innecessaris.

Per donar a conèixer aquesta eina tecnològica i les últimes tendències que s'estan desenvolupant i utilitzant a la identificació i control dels riscos emergents en el sector, AINIA ha organitzat la jornada Solucions per a la identificació i gestió de riscos emergents en el sector Alimentari: FoodRiskScan, el dia 26 de març, amb l'objectiu de promoure una gestió més proactiva dels riscos físics, químics, biològics o materials en contacte amb els aliments.

Dilluns, 16 de març de 2015/ AINIA.

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags