Llegeix aquest article a:

AINIA presenta els resultats del projecte Biogas3 a Brussel·les

A Espanya s'han desenvolupat 32 anàlisi de sostenibilitat de petites instal·lacions de biogàs. En el seu conjunt, s'han realitzat 149 estudis a tot Europa.

Dimecres 10 febrer 2016 (fa 3 anys 5 mesos 12 dies)

ainia.jpg

Més de 300 indústries agroalimentàries europees han participat en el programa de reunions one-to-one promogudes pel projecte Biogás3. En total, s'han realitzat 149 informes per a la implantació de plantes de biogàs a petita escala, a partir del biogàs agroindustrial obtingut de les matèries orgàniques sobrants de la indústria agrícola, alimentària i de begudes.

En concret, a Espanya s'han desenvolupat 32 anàlisis de sostenibilitat de petites instal·lacions de biogàs, gràcies a les quals les empreses agroalimentàries han tingut l'oportunitat d'avaluar el seu potencial d'autoconsum energètic.

És el resultat del projecte Biogás3 que va començar fa dos anys amb l'objectiu de fomentar el desenvolupament de plantes de biogàs a petita escala a les indústries agroalimentàries europees. Per a això, s'han realitzat 309 trobades one-to-one per analitzar la viabilitat de les plantes de biogàs a petita escala.

A més, s'ha desenvolupat l'eina informàtica smallBIOGÁS, que permet avaluar la viabilitat tècnica, econòmica i ambiental de la instal·lació de plantes de producció de biogàs a petita escala de manera personalitzada.

També s'han impulsat accions formatives en diferents països europeus, per promoure la implantació d'aquest tipus d'energia renovable per a autoconsum energètic, en les pròpies instal·lacions agroalimentàries.

Per una indústria agroalimentària sostenible

La indústria agroalimentària genera gran quantitat de residus com pells de fruites, hortalisses i cereals, els residus de productes carnis, fems de granges o lactosèrum de lleteries, que potencialment poden ser utilitzats per a la producció de biogàs a partir de la seva degradació controlada i posterior valorització energètica.

Foto-técnico-en-planta-piloto-biogás-de-AINIA-Centro-Tecnológico.jpg

El biogàs és un combustible generat gràcies a l'acció de microorganismes que, sota condicions controlades i en absència d'oxigen (digestió anaeròbia), degraden la matèria orgànica i la transformen en un gas ric en metà. El biogàs obtingut mitjançant digestió anaeròbia es pot aprofitar in situ com a combustible similar al gas natural per produir calor, o calor i electricitat (co-generació) de gran demanda en les pròpies indústries alimentàries i granges.

A més, els materials sobrants de la producció de biogàs agroindustrial poden aprofitar-se i tractar-se, per obtenir nutrients amb els quals produir biofertilitzants sense consum de combustibles fòssils.

Aquest tipus d'instal·lacions possibilita que aquest material orgànic pugui ser digerit a petita escala, en el mateix lloc en el qual es produeix, amb importants beneficis per a les pimes.

Avantatges de les instal·lacions de biogàs a petita escala

La implantació de plantes de biogàs a petita escala suposa importants beneficis econòmics per a les granges i pimes agroalimentàries. Entre els avantatges cal destacar: la seva disponibilitat energètica (24 hores al dia), la reducció de les emissions de metà al medi ambient, la seva capacitat per garantir l'autoconsum amb petites instal·lacions i la generació d'ocupació indirecta.

Dimarts, 9 de febrer de 2016/ AINIA.

Notícies d'empresa

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags