Llegeix aquest article a:

AINIA treballa en tècniques més ràpides, automatitzades i econòmiques per millorar el control de la contaminació d'aliments

AINIA treballa en el desenvolupament d'innovadores tecnologies òptiques d'anàlisi microbiològic per detectar de manera més eficient microorganismes complexos presents en els aliments.

Divendres 3 febrer 2017 (fa 2 anys 3 mesos 19 dies)

AINIA 1En el marc del projecte MICRODET, AINIA investiga noves tècniques d'anàlisi microbiològica més precises que permetin facilitar la detecció de microorganismes, així com mètodes per automatitzar les tasques de recompte de cultius que es fan habitualment en els laboratoris.

Bacteris com Salmonella, Campylobacter i Escherichia coli enterohemorràgic estan entre els patògens de transmissió alimentària més comuns i els efectes de la seva presència en els aliments afecten milions de persones cada any a tot el món, de vegades, amb conseqüències molt greus per a la salut. Per aquest motiu, garantir la innocuïtat dels aliments en tota la cadena alimentària és un objectiu prioritari.

Una manera de reduir els efectes negatius causats per aliments en mal estat consisteix a desenvolupar noves tècniques més ràpides, automatitzades i econòmiques que facilitin el control de la contaminació dels aliments.

Per aconseguir-ho, el projecte MICRODET, que compta amb el suport de l'IVACE i els Fons FEDER, està treballant amb tecnologies òptiques avançades (tecnologies d'excitació multiespectral, nous sensors d'imatge d'alta resolució, sensors microelectrònics hiperespectrals), que permetin detectar i mesurar de manera més eficaç les colònies de diferents microorganismes presents en els aliments.

A més, s'estan investigant nous mètodes per automatitzar el recompte de cultius dels microorganismes més habituals en la indústria alimentària i que obliguen actualment, a fer un processat manual per operaris per a la seva lectura i anàlisi, ja que els sistemes disponibles no funcionen bé i tenen una taxa d'encert en el recompte molt baixa.

Disposar de noves eines que permetin realitzar un control més exhaustiu i automatitzat oferirà resultats més segurs sobre la innocuïtat dels productes alimentaris i reduirà els costos de les anàlisis, millorant la competitivitat de les empreses del sector agroalimentari i reduint l'impacte ocasionat per aliments en mal estat a la salut dels consumidors.

Dijous, 2 de febrer de 2017/ AINIA.

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags