Llegeix aquest article a:

ANCOPORC i ANTA reafirmen el seu compromís amb el sector

Ambdues associacions assumeixen com a propis els reptes del sector i posen en coneixement la seva intenció expressa de contribuir a una major estabilitat i sostenibilitat amb perspectives de creixement futur.

Divendres 3 octubre 2014 (fa 4 anys 9 mesos 12 dies)

ancoporc.gifEn un context econòmic com l’actual, en el que tants sectors com empreses estan passant per moments difícils, dinamitzar i agilitzar les relacions entre tots els agents que intervenen en el món ramader, el comerç i el transport és una part fonamental i necessària d’un desenvolupament sostenible per a tots.

Per això, ANCOPORC i ANTA destaquen que una participació activa de tots, tant associats com independents, és una parada obligatòria en el camí de l’eficiència i la millora de la producció. Una major comunicació, més àgil, directa i fluïda entre les diferents associacions i interprofessionals, entre aquestes i l’administració, entre ramaders, industrials, transportistes o comerciants, única i exclusivament reporta un major benefici per a tothom.

En aquesta nova etapa, un dels principals reptes d'ANCOPORC i ANTA, en un futur a curt i mig termini, és participar en la difusió, estudi, propostes i comunicació de tots aquells assumptes que siguin d’interès particular de les seves associacions, com poden ser la sanitat, el benestar, el transport i el comerç, així com de qualsevol altre interès general que se'ls proposi, per a que d’aquesta manera puguin recolzar el sector i, per descomptat, als seus associats, i del que faran partícips a tots els interessats.

Així mateix, per a l’assoliment d’objectius comuns i la defensa de l’interès general, ANCOPORC i ANTA creuen que s'ha de participar activament en totes les tasques comunes amb les administracions públiques corresponents i actuar com a nexe d’unió entre els seus associats, transportistes i comerciants i els òrgans legislatius i reguladors.

En aquesta línia, des d’ambdues associacions assumeixen com a propis els reptes del sector i posen en coneixement la seva intenció expressa de contribuir a una major estabilitat i sostenibilitat amb perspectives de creixement futur.

Dijous, 2 d'octubre de 2014/ ANCOPORC i ANTA.

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags