Llegeix aquest article a:

ANICE impulsa l'autocontrol i la qualitat en la indústria càrnia espanyola

Aquesta iniciativa forma part del compromís de la indústria càrnia espanyola amb la qualitat, el correcte etiquetatge i el compliment de la legislació vigent.

Divendres 8 setembre 2017 (fa 1 anys 8 mesos 14 dies)
ANICEEmpresaANICEEspanya

ANICE

L'Associació Nacional d'Indústries de la Carn d'Espanya (ANICE) ha desenvolupat durant dos mesos un programa d'autocontrol sectorial en la indústria càrnia espanyola, per a la detecció d'espècies animals i l'anàlisi d'etiquetatge de preparats carnis i plats preparats.

Aquesta iniciativa d'ANICE és un exemple del compromís de la indústria càrnia espanyola amb la qualitat, el correcte etiquetatge i el compliment de la legislació vigent, i és fruit del treball conjunt amb el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) per potenciar la qualitat i l'excel·lència de les produccions alimentàries.

Els sectors de gran rellevància socioeconòmica com el carni han d'apostar per la qualitat per mantenir la confiança dels consumidors espanyols i la posició de privilegi de les nostres exportacions i el prestigi dels productes espanyols en els mercats internacionals.

Fruit d'aquests plantejaments estratègics, ANICE ha analitzat la correlació entre el contingut i l'etiquetatge en derivats carnis i plats preparats posats al mercat a tot Espanya, fonamentalment en productes com hamburgueses, mandonguilles, lasanyes i similars.

El resultat analític demostra la bona feina realitzada a nivell sectorial i els operadors per corregir incidències anteriors ja que no s'ha detectat en els productes industrials analitzats la presència de carns no declarades en l'etiquetatge.

ANICE ha presentat al MAPAMA les dades del pla d'autocontrol dut a terme i analitzarà futures actuacions d'autocontrol per aprofundir en el compromís amb la qualitat de les produccions de cara al consumidor.

En aquest sentit, cal recordar que ANICE ja va elaborar a 2013, juntament amb la Federació Espanyola d'Indústries de l'Alimentació i Begudes (FIAB) i l'Associació Espanyola de Fabricants de Plats Preparats, un "Procediment Normalitzat de Treball (PNT) per al assegurament de la Qualitat en relació a l'espècie animal declarada", en l'elaboració dels productes carnis, preparats de carn i plats preparats a basede carn, que va ser avalat pel MAPAMA.

Una Associació al servei de la indústria càrnia

ANICE és l'única associació empresarial de la indústria càrnia amb socis en totes les províncies espanyoles, el que li confereix el seu caràcter i representació nacional i la situen com el referent empresarial del sector.

Agrupa més de 650 empreses de tota la geografia nacional, des de pimes a grans grups industrials, i totes les activitats càrnies: escorxadors i sales d'especejament de porcí, boví i oví, fàbriques d'embotits i tot tipus d'elaborats, pernils, productes ibèrics, etc. Amb aquesta dimensió, és líder empresarial en agrupar més del 60% de la producció càrnia espanyola, destacant en alguns productes, com els derivats del porc ibèric, on acull a més del 90% del total.

Per desenvolupar la seva activitat de representació i defensa de la indústria càrnia espanyola, ANICE compta amb una estructura de Grups Empresarials (Carns, Elaborats, Ibèric-Iberaice, Pernil Curat, Gran Empresa) i Grups Tècnics (Laboral, Tècnic-Legislació i R+D, Nutrició i Salut, Medi Ambient, Comunicació). A més, l'Associació està present de forma molt activa en els eixos vertebradors del sector: per a això participa en les Organitzacions Interprofessionals del porc blanc Interporc, del porc ibèric ASICI, de l'oví-cabrum INTEROVIC i del boví de carn PROVACUNO, així com en la Federació Espanyola d'Indústries d'Alimentació i Begudes (FIAB). També és membre de la Fundació Alimentia, del Consell Assessor de l'Agència d'Informació i Control Alimentaris (AICA) i del Ple de l'Observatori de la Cadena Alimentària.

Igualment, està present en els fòrums europeus com la Federació d'Indústries Càrnies de Transformació de la Unió Europea (CLITRAVI) i la Union Européenne du Commerce du Bétail et de la viande (UECBV), a més d'organitzacions d'àmbit internacional com l'Oficina internacional de la Carn (IMS).

Dijous, 7 de setembre de 2017/ ANICE.

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags