Llegeix aquest article a:

Anice valora positivament la nova norma de qualitat de derivats carnis

Aquesta norma es converteix en el nou marc legal per a la classificació, composició i etiquetatge dels productes i preparats carnis.

Dijous 19 juny 2014 (fa 5 anys 27 dies)
ANICEEmpresaANICEEspanya

ANICE.jpgLa Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE) ha valorat de forma positiva la nova Norma de Qualitat dels Derivats Carnis, que ha estat publicada avui al Butlletí Oficial de l'Estat, després de ser aprovada el passat divendres 13 de juny al Consell de Ministres. Aquesta norma es converteix en el nou marc legal per a la classificació, composició i etiquetatge dels productes i preparats carnis.

És una disposició de gran rellevància per al sector, ja que estableix una nova regulació per a tots els derivats carnis, englobant en aquest concepte tant als preparats de carn com als productes carnis, actualitzant i simplificant la regulació actual i integrant sota un únic text legal tots els derivats carnis, adaptant la regulació també a la normativa comunitària.

Amb aquesta nova disposició s'eliminen totes les antigues normes de qualitat, que havien quedat obsoletes i eren una font de problemes amb els serveis oficials d'inspecció alhora que limitaven i condicionaven la reformulació i la innovació de productes, restant competitivitat a la indústria càrnia espanyola. La nova norma elimina per tant obstacles a l'activitat econòmica del sector i li ofereix més seguretat normativa, facilitant la competència entre els diferents operadors del mercat.

També promourà la innovació i desenvolupament de nous derivats carnis amb perfils específics, demandats cada vegada més pels consumidors, però que no comptaven amb una regulació adequada fins aquest moment. Igualment, proporcionarà una millor informació en l'etiquetatge, clarificant les denominacions de venda i oferint més garanties al consumidor.

El Reial Decret deroga nou disposicions, des de la més antiga de l'any 1980, la norma de qualitat dels embotits crus curats, fins el Reial Decret 1079 de 2008 sobre etiquetatge de pernils i paletes curats.

La norma classifica i caracteritza els diferents productes carnis en els següents grups: tractats per la calor (esterilitzats, pasteuritzats i amb tractament tèrmic incomplet), no tractats per la calor (curats, orejats, adobats i salmorrats) i els preparats de carn.

Estableix els ingredients essencials i facultatius que poden incorporar els derivats carnis, així com les característiques fisicoquímiques bàsiques i que determinen la seva qualitat, així com les regles de l'etiquetatge dels productes i com s'ha de conformar la denominació de venda dels mateixos, incloent les mencions facultatives per als pernils i espatlles curats.

Igualment, recull les denominacions de venda consagrades per l'ús i de productes tradicionals, per evitar problemes en la seva ocupació i reflectir la riquesa de la nostra xarcuteria.

18 de juny de 2014 - ANICE

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags