Llegeix aquest article a:

Busch a Pumps&Valves Bilbao 2017

Subministrament de buit amb eficiència energètica per dur a terme processos de producció de manera més assequible.

Busch 1L'eficiència energètica serà el tema principal de Busch en Pumps&Valves a Bilbao del 6 al 8 de juny de 2017. Busch Bombes i Sistemes de buit s'ha marcat el repte de dissenyar i implementar solucions de buit amb eficiència energètica. Aquestes solucions permetran a clients de tots els sectors estalviar energia i costos i, per tant, produir de manera més econòmica.

En aquesta fira internacional de sistemes, vàlvules i equips per a bombes de buit, Busch no només oferirà informació sobre el seu ampli catàleg de productes per a tots els sectors, sinó que també presentarà les seves últimes solucions de buit. Comptar amb un subministrament de buit assequible i segur és un factor cada vegada més important en tots els sectors de la indústria. Les empreses busquen formes de fer que els processos de producció siguin més econòmics a través de l'estalvi energètic i de la reducció de costos. Per reduir el consum energètic i els costos de funcionament, és molt important tenir en compte el procés de producció al complet. No n'hi ha prou centrar-se únicament en el consum energètic d'una bomba de buit, ja que hi ha altres factors com les emissions de calor o el sistema de refredament, així com la ubicació i el control que són fonamentals en el consum energètic total. Per aquest motiu Busch ofereix diverses opcions per a la recuperació de calor o per millorar el control segons la demanda de les bombes de buit.

Un subministrament de buit centralitzat pot ajudar a estalviar energia.
Un subministrament de buit centralitzat pot ajudar a estalviar energia.

A més de fabricar bombes de buit amb eficiència energètica en diverses tecnologies, Busch també dissenya sistemes de buit centralitzats que estan pensats per complir els requisits específics d'un client determinat. Aquest tipus de centralització del subministrament de buit ofereix diversos avantatges. En primer lloc, aquest sistema requereix menys bombes de buit que un descentralitzat. Gràcies a això i al control en funció de la demanda s'aconsegueix un estalvi energètic màxim. D'altra banda, el sistema de buit centralitzat es pot instal·lar en una sala separada. Això vol dir que les bombes de buit ja no s'han d'allotjar a les zones de producció. Així mateix, això implica l'eliminació del soroll i de les emissions de calor dels llocs de treball. Els conceptes de recuperació de calor desenvolupats de manera específica permeten als operaris utilitzar el calor residual i aconseguir un estalvi energètic encara més gran. A les zones de producció refrigerades, com les del sector alimentari, es pot incrementar encara més l'estalvi energètic a través de la centralització del subministrament de buit, ja que les unitats d'aire condicionat, per exemple, es poden dissenyar amb una menor grandària. El subministrament de buit centralitzat també ofereix alts nivells de fiabilitat, ja que tots els components importants per al sistema estan dissenyats per ser redundants. A més, també permeten realitzar treballs de manteniment durant el funcionament sense que això afecti el rendiment.

Busch ofereix bombes de buit o mòduls per a sistemes de buit centralitzats que s'acoblen a diverses tecnologies de manera que es pugui triar la millor opció i la més assequible per a cada aplicació. Al seu torn, Busch ofereix a totes les empreses que requereixin tecnologia de buit un servei especial denominat VacuumCheck. A través d'aquest servei, un expert en buit de Busch analitzarà l'estat del subministrament de tota l'empresa. Calcularà l'estalvi energètic potencial i els costos de funcionament i proporcionarà solucions personalitzades per a cada client de manera que l'empresa compti amb el subministrament de buit més assequible i fiable possible.

Busch estarà a Pumps&Valves Bilbao, a la sala 2, estand D25.

Maig de 2017/ Busch Ibérica.

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags