Llegeix aquest article a:

El sector carni europeu busca un mètode objectiu per a la distinció entre preparats de carn i productes carnis

L'Àrea Tècnica presenta els treballs per trobar un mètode objectiu per a la distinció entre preparats de carn i productes carnis en la reunió del Grup de treball que CLITRAVI té per a abordar aquesta qüestió.

El responsable de l'Àrea Tècnica, Ignasi Pons, ha assistit avui a la reunió del Grup de treball de la patronal càrnia europea, CLITRAVI, sobre la diferenciació entre preparats de carn i productes carnis, que s'ha dut a terme a Milà, per presentar els treballs que està duent a terme la seva àrea, juntament amb l'institut de recerca IRTA, per trobar un mètode objectiu per a la distinció d'aquests dos tipus de derivats carnis.

FECIC, veient la preocupació que aquesta qüestió genera a les empreses, va decidir iniciar un projecte juntament amb l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i tres empreses càrnies per trobar un mètode objectiu basat en paràmetres físic-químics, que pugui ser aplicable en tots els productes. Actualment el sistema que s'utilitza a Espanya i altres Estats membres és histològic.

Aquest projecte ha donat com a resultat uns treballs que són els que s'han presentat avui en la reunió de Milà del Grup de treball sobre la diferenciació entre preparats de carn i productes carnis de CLITRAVI. En aquesta trobada, altres Estats membres com Itàlia, França i Àustria han explicat també els seus diferents treballs amb centres tecnològics. Ara, aquest Grup de treball haurà d'acordar quin model es tria, que pot ser el resultat d'un dels treballs presentats o de la suma de tots els que s'han exposat. Un cop presa aquesta decisió, es presentarà la proposta a la Comissió Europa, possiblement a finals d'aquest any.

25 de març de 2019 - FECIC

Comentaris de l'article

Aquest espai no està orientat a ser una zona de consultes als autors dels articles sinó que pretén ser un espai de discussió obert a tots els usuaris de 333

Per comentar t'has de registrar a 3tres3 i accedir com a usuari.

Encara no ets usuari de 333?Registra'ti accedeix a preus de porcí, buscador...
És gratuït i ràpid
Ja estàs registrat a 333?ACCEDEIXSi has oblidat la teva contrasenya te l'enviem aquí

tags